Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Szczecińskie Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2019

04-09 marca 2019

18:00-22:00

Strona wydarzenia

Zapraszamy do udziału w szczecińskich Dniach Kultury Żydowskiej Adlojada 2019, które potrwają od 4 do 9 marca. W programie liczne wydarzenia kulturalne, dyskusje, spektakle, a także spotkania inspirowane różnymi formami działalności Towarzystwa „Więź”. Jesteśmy również partnerem tego wydarzenia.

Festiwal Dni Kultury Żydowskiej Adlojada organizowany jest w Szczecinie od 2012 roku. Wówczas przedstawiciele trzech szczecińskich instytucji – Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – oraz restauracji Secesja Café rozpoczęli współpracę na rzecz popularyzowania kultury żydowskiej. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom tej cyklicznej imprezy, było stworzenie przestrzeni do dyskusji o kulturze żydowskiej. Z czasem kolejne edycje festiwalu przybierały formę sprofilowaną. Kolejne edycje festiwalu poświęcone były: świadectwom Zagłady, ekonomii, Prawu, desakralizacji w rozmaitych obszarach kultury współczesnej (literatura, filozofia, sztuka). Wśród wydarzeń festiwalowych szczególne miejsce zajmują spotkania i debaty na temat najważniejszych nowościach wydawniczych, odczyty, pokazy filmów, warsztaty literackie i spotkania z wybitnymi twórcami i badaczami.

Adlojada to nie tylko mówienie o kulturze, ale także szansa na bezpośrednie obcowanie z nią podczas wystaw, koncertów i spektakli. Co warto podkreślić, każda edycja festiwalu zwieńczona została publikacją zbierającą między innymi teksty konferencyjne oraz te będące pokłosiem poszczególnych dyskusji, a także reprodukcje prac prezentowanych podczas wystaw.

Punkty programu Adlojady związane z publikacjami „Więzi” (cały program znajduje się tutaj):

Wtorek 5 marca

Uniwersytet Szczeciński, Sala Rady Wydziału Filologicznego, al. Piastów 40b (budynek IV)

Wesprzyj Więź.pl

12.00–14.00
Przestrzeń bardziej ludzka. Dyskusja o najnowszym numerze „Więzi”

Dyskusja odbędzie się wokół numeru czasopisma „Więź” 4/2018, traktującego przede wszystkim o budowaniu przestrzeni publicznej. Autorzy zadają pytania między innymi o to, jak mądrze budować dobro wspólne, jakim jest przestrzeń publiczna, czy miasta muszą tworzyć chaos przestrzenny i czy angażować mieszkańców w procesy decyzyjne.
Rozmawiają Zbigniew Nosowski, Maciej Kowalewski i Tomasz Lec, prowadzenie Bogdan Balicki.

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1

18.00–20.00
Literatura i teologia. Rozmowa z Sebastianem Dudą, autorem książki „Przesilona wątpliwość” (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2018)

W swoich esejach Sebastian Duda podejmuje interpretację wybranych dzieł literackich, w których szuka odpowiedzi na intrygujące go pytania teologiczne. Czyta Miłosza, Leśmiana i Białoszewskiego, wnika w wątpliwości nękające Jerzego Nowosielskiego, zajmuje stanowisko wobec okrzyku, który Dostojewski włożył w usta Iwana Karamazowa: „Zwracam Bogu bilet!”. Polemizuje też z interpretacjami, w których dzieła Tolkiena i Lewisa odczytuje się w duchu chrześcijańskim – dostrzega w nich raczej gnozę. Książka Dudy przynosi istotną refleksję na temat duchowości chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
W rozmowie weźmie udział ks. Andrzej Draguła, prowadzenie Jerzy Madejski.

Piątek, 8 marca

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

10.00–12.00
Papież w mediach. Rozmowa z ks. Alfredem Wierzbickim, autorem książki „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa” (Wydawnictwo „Więź” 2018)

Wesprzyj Więź

Ks. Alfred Wierzbicki polski duchowny katolicki, teolog i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. Alfred Wierzbicki w swych analizach nauczania Jana Pawła II przekonuje, że papież Franciszek twórczo kontynuuje i rozwija jego dzieło. Diagnozując aktualną sytuację Polski i zachodzące w niej przemiany, autor nie boi się wskazywać na palące problemy do rozwiązania: (nacjonalizm, ksenofobia, mowa nienawiści). Nie pozostawia jednak czytelnika bez nadziei. Jej źródłem może być dziedzictwo Vaticanum II i ostatnich pontyfikatów.

W rozmowie, którą poprowadzi Jaromir Brejdak, wezmą udział ks. Zdzisław Kroplewski i ks. Sławomir Sikora

https://adlojada.muzeum.szczecin.pl/papiez-w-mediach-rozmowa-z-ks-alfredem-wierzbickim.html