Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Spotkanie wokół książki „Dostojewski i laboratorium idei”

16 lutego 2021

19:00-21:00

Strona wydarzenia
W 140. rocznicę śmierci Fiodora Dostojewskiego Wydawnictwo Więź zaprasza na rozmowę wokół książki prof. Jana Krasickiego „Dostojewski i laboratorium idei”. Spotkanie poprowadzi Ewa Kiedio.

Transmisja odbędzie się na stronie „Więzi” na Facebooku.

Dostojewski filozofem nie był, a jednak problemy filozoficzne nurtowały go całe życie – jako coś bardzo głębokiego, otchłannego, wręcz obsesyjnego. Książka prof. Jana Krasickiego koncentruje się właśnie na tym aspekcie twórczości genialnego rosyjskiego pisarza. Pod swą badawczą lupę jej autor bierze wielkie idee, które znalazły swój wyraz m.in. w „Idiocie”, „Braciach Karamazow”, „Biesach”: stosunek do dobra, prawdy i piękna, napięcie między rozumnością a szaleństwem czy specyficznym dla rosyjskiej kultury „jurodztwem”, rozumienie miłości, wolności, a wreszcie kobiecości i męskości. Prof. Krasicki ukazuje, że Dostojewski nie pozostawał dłużnikiem ani zakładnikiem doktryn filozoficznych i teologicznych żywotnych w jego wieku, lecz stawiał swoje pytania i szukał na nie własnych odpowiedzi. Nie był przy tym chłodnym obserwatorem, spekulującym nad konceptami w zaciszu gabinetu – o pochłaniających go ideach, nie tylko myślał, ale całym sobą je przeżywał. Dzięki własnemu doświadczeniu egzystencjalnemu jest ich żywym świadkiem, a nieraz nawet stawał się ich ofiarą.
Jan Krasicki – ur. 1954, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filozoficzne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się filozofią rosyjską, polską oraz niemiecką XIX–XXI wieku. Jego badania koncentrują się na problematyce filozofii człowieka, filozofii religii oraz filozofii kultury. Opublikował między innymi następujące książki: „Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego” (Wrocław 1994), „Przeciw nicości”. Eseje (Kraków 2002), „Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, Wrocław 2003 (przekład na język rosyjski: „Bog, czełowiek i zło. Issledowanije fiłosofii Władimira Sołowjowa”, Moskwa 2009), „Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne” (Kraków 2011), „Bierdiajew i inni (w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego)” (Warszawa 2012), „Razum i Drugoj. Opyty po russkoj i jewropiejskoj myśli” (Sankt-Pietierburg 2015). Autor ponad stu artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ewa Kiedio – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorka w Wydawnictwie WIĘŹ, członkini redakcji kwartalnika WIĘŹ i Zespołu Laboratorium WIĘZI. Autorka książek „Osobliwe skutki małżeństwa”, „Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska-Neumann: życie i twórczość” oraz wywiadu rzeki z bp. Michałem Janochą „A piękno świeci w ciemności”. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Kontakcie”, „Przewodniku Katolickim”, „W Drodze” i „Życiu Duchowym”.