Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Sędzia Tuleya | mec. Witkowska – rozmowa wokół książki „Obrońcy. O niszczeniu praworządności”

12 grudnia 2023

18:00-20:00

Zapraszamy 12 grudnia o godz. 18:30 do Gdańska, na spotkanie z cyklu “Refleksje nad społeczeństwem i prawem”. Mec.Magdalena Witkowska i sędzia Igor Tuleya, porozmawiają na temat książki Magdaleny Bajer „Obrońcy. O niszczeniu praworządności”.
Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

Wesprzyj Więź.pl

Na to wydarzenie obowiązują zapisy.

Igor Tuleya – prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzekał w wielu głośnych sprawach, jak np. Janusza Kaczmarka czy doktora Mirosława Garlickiego. Uchylił też kilkadziesiąt stalinowskich wyroków. Za wypowiedzi krytyczne wobec obecnej władzy oraz obronę niezawisłości i wolności sądów w jego sprawie toczy się kilka postępowań przed rzecznikiem dyscyplinarnym sądów powszechnych.
Więcej informacji tutaj

Wesprzyj Więź

Magdalena Witkowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1981 r. Prowadzi  sprawy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, handlowego, wekslowego, prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz ochrony dóbr osobistych.  Reprezentuje skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ukończyła  specjalistyczne kursy prawa angielskiego i francuskiego.
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W 2012 r. została wyróżniona przez Krajową Radę Radców Prawnych w konkursie “Kryształowe serce radcy prawnego” za działalność pro bono na rzecz praw kobiet.
Od 2012 r. reprezentuje Krajową Izbę Radców Prawnych w Komisjach  Praw Człowieka, Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości i Inwigilacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).
W latach 2014 -2020 była Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, a w latach 2016 – 2020 zasiadała także w Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Przed objęciem funkcji  Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w październiku 2020 r.  w okręgowym samorządzie radcowskim pełniła funkcje rzecznika prasowego, członka Rady i Prezydium OIRP.
Organizatorem spotkań jest Fundacja Wspólnota Gdańska i prowadzony przez nią Oliwski Ratusz Kultury.

Partnerami spotkania są Gdański Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki z rabatem 25%.

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.