Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Rekrutacja do II edycji Akademii Miasta i Państwa

12-20 listopada 2018

08:00-23:00

Strona wydarzenia

Startuje druga edycja Akademii Miasta i Państwa – inicjatywy, której celem jest rozpowszechnienie wiedzy o sposobach działania instytucji publicznych. Zachęcamy do zgłaszania się na ten cykl pod adresem http://amip.pl/rekrutacja/ do 15 grudnia 2018 r.

Wesprzyj Więź

W programie drugiej edycji zawarto jedenaście sesji tematycznych. Poruszone zostaną m.in. aspekty prawne i wolnościowe działalności propaństwowej, podział władz, relacje państwo-Kościół i związki wyznaniowe, media, finanse publiczne po politykę zagraniczną i funkcjonowanie rynków finansowych). Wśród prowadzących znaleźli się m.in. Elżbieta Hibner, Zbigniew Nosowski, Michał Królikowski, Magdalena Dulińska czy Paweł Kuglarz.

Wesprzyj Więź.pl

Misją AMiP jest wspieranie i promowanie dialogu społecznego poprzez rozwój kompetencji jego uczestników. Program Akademii przygotowany przez znakomitych ekspertów w swoich dziedzinach poruszał będzie tematy związane między innymi z finansami publicznymi, dialogiem społecznym, funkcjonowaniem rynków czy komunikacją z obywatelami.

Pierwszą edycję projektu realizowaną w 2018 r. ukończyło trzydzieści osób. Rekrutacja do drugiej edycji AMiP trwa do 15 grudnia pod tym adresem. Laboratorium „Więzi” jest partnerem merytorycznym projektu.