Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Rabin Walter Homolka Człowiekiem Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za rok 2017

10 czerwca 2018

18:00-19:00

Strona wydarzenia

Polska Rada Chrześcijan i Żydów zaprasza na uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2017 rabinowi profesorowi Walterowi Homolce. „Więź” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Wesprzyj Więź.pl

Uroczystość odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym 20 w Warszawie.

Walter Homolka – ur. 1964. Rabin, profesor współczesnej żydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002 r. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera – pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego. Autor m.in. książek „Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung”, „Jewish Jesus Research and Its Challenge to Christology Today”, „Jüdische Identität in der modernen Welt”.

Wesprzyj Więź

Od wielu lat rabin Homolka utrzymuje intensywne kontakty z Polską, zarówno z instytucjami naukowymi, jak i gminami żydowskimi. Jest inicjatorem polsko-niemieckich projektów realizowanych we współpracy z Instytutami Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował także współpracę poczdamskiego Instytutu Teologii Żydowskiej z katolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wkrótce ukaże się po polsku przekład jego książki „Upomnienie się o Jezusa. Nazarejczyk z żydowskiej perspektywy”. W letnim numerze „Więzi” ukaże się fragment tej książki pt. „Jezus Żyd i Chrystus Josepha Ratzingera”.

Honorowy tytuł Człowiek Pojednania przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

Za rok 2016 tytuł otrzymał prof. Andrea Riccardi z Rzymu, za rok 2015 – rabin Abraham Skorka z Buenos Aires, za rok 2014 – siostra Mary O’Sullivan z Oświęcimia, za rok 2013 – rabin Boaz Pash z Jerozolimy, za rok 2012 – ks. superintendent Friedrich Magirius z Lipska, za rok 2011 – prof. Joseph Weiler z Nowego Jorku, za rok 2010 – ks. prof. Tomáš Halík z Pragi, za rok 2009 – rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, a przedtem kolejno: prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin prof. Byron Sherwin (USA), sir Sigmund Sternberg (Anglia), ks. prof. John Pawlikowski (USA), rabin James Rudin (USA), siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria), Tova Ben Tzvi (Izrael), siostra Marie Thérèse Huget (Francja), rabin Michael Schudrich (USA i Polska), ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Halina Birenbaum (Izrael), Jan Nowak-Jezioranski (USA i Polska), Jerzy Kluger (Włochy), ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy), rabin Michael Signer (USA), siostra Anne Denise Rinckwald (Francja i Polska), rabin Irving Greenberg (USA).