Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Promocja książki „Podziemne dziennikarstwo” Jana Olaszka

12 czerwca 2019

18:00-20:00

W dyskusji udział wezmą prof. Andrzej Friszke, dr Łukasz Kamiński, dr Jan Olaszek, dr Joanna Wawrzyniak i prof. Jerzy Eisler.

Wesprzyj Więź.pl

Spotkanie promocyjne książki „Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej «Solidarności» w Warszawie w latach 1981-1989” odbędzie się w Warszawie w „Przystanku Historia” 12 czerwca 2019 roku o godzinie 18.00.

W dyskusji udział wezmą:

prof. Andrzej Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr Łukasz Kamiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Jan Olaszek (Biuro Badań Historycznych IPN / Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr Joanna Wawrzyniak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (Oddział Warszawski IPN / Instytut Historii PAN)

Wesprzyj Więź

Książka „Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej «Solidarności» w Warszawie w latach 1981–1989” pokazuje historię siedmiu podziemnych pism informacyjno-publicystycznych wychodzących w Warszawie w latach 1981–1989: „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „KOS-a”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnika Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „Wiadomości” i „Woli”. Autor analizuje ich dzieje z różnych perspektyw; opisuje funkcjonowanie podziemnych redakcji, konspiracyjne systemy druku i kolportażu, politykę informacyjną poszczególnych pism, prowadzone na ich łamach dyskusje publicystyczne, działania aparatu bezpieczeństwa skierowane przeciwko ich twórcom oraz środowisko podziemnych dziennikarzy, drukarzy, kolporterów i ich współpracowników.

Atutem książki jest szerokie wykorzystanie dorobku innych nauk humanistycznych i społecznych (m.in. socjologii i medioznawstwa) oraz uwzględnienie w analizach stosowanych w nich kategorii. Dzieje opisywanych środowisk osadzone są na tle historii niezależnego ruchu wydawniczego w PRL oraz dawniejszych tradycji wydawania konspiracyjnej prasy, a także zjawiska samizdatu w innych państwach bloku sowieckiego.

Jan Olaszek jest doktorem historii, pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”. Autor książek „Nieliczni ekstremiści. Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego”, „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989” (Nagroda Historyczna „Polityki” 2016), „Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej”, „Jan Walc. Biografia opozycjonisty”. W 2018 laureat Nagrody Naukowej „Polityki” w kategorii nauk humanistycznych.