Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Po co Kościół, który nie umie rozpoznać zła?

14 października 2020

19:00-21:00

Czy Kościół katolicki w dzisiejszej Polsce potrafi rozpoznawać zło i odpowiednio na nie reagować? Czy chrześcijaństwo jest za nami, czy raczej przed nami? Gdzie i jak szukać nadziei na przyszłość? Porozmawiają o tym online: Agnieszka Kosowicz, Paweł Dobrowolski, ks. Grzegorz Strzelczyk i Zbigniew Nosowski.

Wesprzyj Więź.pl

Nie chcemy tylko narzekać i poddawać się bezradności. Ale co realnie można dziś zrobić w gorąco dyskutowanych kwestiach, które dzielą Polaków? Jakie są możliwości działania przeciętnego katolika w odniesieniu do kryzysu migracyjnego, dehumanizowania osób LGBT+, ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego czy umacniającego się konkubinatu kościelno-państwowego?

Rozmowa jest nawiązaniem do jesiennego numeru kwartalnika „Więź”, w którym piszemy o kryzysie, a właściwie o kryzysach naszego Kościoła. „Licznie ujawniane przypadki krycia sprawców przez przełożonych potęgują wrażenie, że Kościół relatywizuje zło pedofilii, czyli utracił zmysł orientacji w sprawach moralnych. A po co komu Kościół, który nie umie rozróżnić dobra od zła?” – pyta Zbigniew Nosowski w eseju zatytułowanym „Jest źle”.

Będą o tym dyskutować:
Agnieszka Kosowicz (prezeska Polskiego Forum Migracyjnego),
Paweł Dobrowolski (teatrolog, współtwórca kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”),
ks. Grzegorz Strzelczyk (teolog, członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa).

Dyskusję poprowadzi Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny kwartalnika „Więź”).

Agnieszka Kosowicz – założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Od 20 lat pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, współautorka inicjatywy „Wspólnoty Schronienia” – propozycji przygotowania się na przyjęcie uchodźców skierowanej do parafii i wspólnot katolickich. Autorka i współautorka publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W PFM tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, warsztaty i szkolenia.

Wesprzyj Więź

Paweł Dobrowolski – teatrolog. Studiował wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Podyplomowych Studiach Menedżerów Kultury w SGH. Od 2015 r. dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie. Pracował w stołecznych teatrach jako kierownik literacki, menedżer i dramaturg (TR Warszawa, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Wielki Opera Narodowa). W latach 2006 i 2007 przygotował w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego cykl spotkań pt. „Rekolekcje teatralne”. W 2016 r. był współtwórcą kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”.

Grzegorz Strzelczyk – ksiądz archidiecezji katowickiej. Doktor teologii dogmatycznej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2012–2016 był sekretarzem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Od 2019 r. proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach. Od sierpnia 2020 r. członek zarządu Fundacji Świętego Józefa, której celem jest wsparcie osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele. Autor i współautor wielu książek, m.in. wydanych w Wydawnictwie „Więź”: „Traktat o Jezusie Chrystusie” (w ramach sześciotomowej „Dogmatyki”), „Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii”, „Wielkie tematy teologii” i „Po co Kościół?”. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, felietonista miesięcznika „W Drodze”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.