Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji

11 maja 2016

09:00-15:00

KUL zaprasza na konferencję naukową pt. „Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat światowych dni środków społecznego przekazu”. Wśród prelegentów ks. Andrzej Draguła, redaktor WIĘZI. Temat wystąpienia ks. prof. Draguły brzmi „Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom(1 Kor 4, 9). O wizualności w komunikacji wiary. Konferencja odbędzie się 11 maja w Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozpocznie o godz. 9, a poprzedzi ją msza święta celebrowana przez ks. dr. abp. Wacława Depo, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.