Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Obywatel hrabia Aleksander Fredro, czyli o powinnościach uprzywilejowanych

04 lutego 2024

18:00-20:00

Jak kształtuje się przeświadczenie o społecznych powinnościach inteligencji i dlaczego tak jest to dzisiaj istotne? W rozmowie udział wezmą: prof. Krzysztof Maria Byrski, prof. Krzysztof Biedrzycki, Maciej Szeptycki i Dorota Buchwald. Dyskusję poprowadzi Damian Jankowski („Więź”).

Wesprzyj Więź.pl

Fundacja Rodu Szeptyckich, Dom Komedii Aleksandra Fredry, „Więź” i Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Warszawie zapraszają na rozmowę o obywatelskiej działalności hrabiego Aleksandra Fredry. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 4 lutego, o 18.00 w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych.

Wesprzyj Więź

Na koniec świętowania 230. rocznicy urodzin pisarza, po spektaklach, wystawach konferencjach poświęconych literaturze i komedii jako gatunkowi, konieczne jest zwrócenie uwagi na rzadko przypominany a bardzo ważny element w biografii autora „Zemsty”. Z racji ziemiańskiego pochodzenia deputat do Sejmu Stanowego Galicji przez dziesięć lat aktywnej i zaangażowanej działalności (1833-1834) zajmował się z oddaniem sprawami, które uważał za niezwykle ważne dla tej części pozostającego pod zaborem austriackim polskiego państwa i polskich obywateli – od spraw związanych z rolnictwem i ekonomią (był bardzo dobrym gospodarzem w swoim majątku), regulacją spraw włościańskich, po sprawy fundamentalne dla zachowania polskości, czyli oświatę i kulturę. Otrzymał za to niezwykle ważny wtedy dla niego wyraz wdzięczności – honorowe obywatelstwo Lwowa.

W poczuciu obywatelskich powinności wychował swoje dzieci, a jego dzieci wychowały swoje i tak dalej aż do dzisiaj, kiedy to prapraprawnukowie postanowili zadbać o przywrócenie swojemu przodkowi należnego mu miejsca w historii. Dom Komedii, który powstaje w Łaszczowie, ma być miejscem żywej pamięci o dokonaniach Aleksandra Fredry i efektach jego działalności na różnych polach, które trwają do dziś.

Rodzina Fredrów nie jest odosobnionym przypadkiem. Chcemy porozmawiać także o tym, jak się to przeświadczenie o społecznych i obywatelskich powinnościach polskiej inteligencji kształtuje i dlaczego tak jest to dzisiaj istotne.