Więź, lato 2022

Lato 2022, nr 2

Zamów

Nienawiść zniszczyć w sobie. Spotkanie ze Zbigniewem Nosowskim

22 stycznia 2019

18:00-20:00

Więź, lato 2022

Na spotkanie z naczelnym „Więzi” zaprasza trójmiejski Klub „Tygodnika Powszechnego”. 

Dziś wszyscy występują przeciwko nienawiści oddzielnie – każdy przeciwko innej. Każde ze środowisk ma „swoją” nienawiść, przeciwko której protestuje i której ofiarą się czuje. A może by tak wystąpić przeciwko nienawiści razem?

Zapraszamy na dyskusję we wtorek, 22 stycznia o g. 18, do Dworu Młynarzy w Gdańsku, ul. Na Piaskach.