Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Nie ma chleba bez wolności” – promocja książki Jana Skórzyńskiego w Szczecinie

22 maja 2018

17:00-19:00

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 maja, o godz. 17 w Centrum Dialogu Przełomy – oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Wesprzyj Więź.pl
Wesprzyj Więź

„Nie ma chleba bez wolności” opowiada o wielkich protestach społecznych, które odbyły się w powojennej Polsce pięciokrotnie – w latach 1956, 1968, 1970/71, 1976, 1980. W swojej najnowszej książce Jan Skórzyński pokazuje, że największe wyzwanie dla rządów komunistycznych w Europie Wschodniej pochodziło z Polski. W żadnym innym kraju bloku radzieckiego pojałtański porządek nie był tak uporczywie kwestionowany.

Jak zauważa Skórzyński, protesty studenckie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych odbywały się w całej Europie. Organizowane w Europie Wschodniej, szczególnie w Polsce, miały jednak swoją specyfikę, odrębną od problemów Zachodu. „Dla francuskich, zachodnioniemieckich i włoskich marzycieli figurę wroga tworzył imperializm made in USA. Dla słuchaczy czechosłowackich i polskich uniwersytetów prawdziwym niebezpieczeństwem były sowieckie czołgi. Bunt 1968 roku jednym przyniósł początek drogi do politycznej lub intelektualnej kariery, innym – długie lata na dysydenckim marginesie” –czytamy w rozdziale dotyczącym roku 1968.

Jan Skórzyński to historyk i publicysta, profesor Collegium Civitas. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”. W PRL uczestnik niezależnego ruchu studenckiego. Autor książek: „Kalendarium Solidarności 1980–89” (wraz z Markiem Pernalem, 1990), „Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989” (1995), „Od Solidarności do wolności” (2005), „Rewolucja Okrągłego Stołu” (2009, nominowana do nagrody im. Kazimierza Moczarskiego), „Zadra. Biografia Lecha Wałęsy” (2010), „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników” (2012, nominowana do nagrody im. Kazimierza Moczarskiego), „Krótka historia Solidarności 1980–1989” (2014), „Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976–1989” (2014).