Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Nagroda Pruszyńskich dla Aleksandry Hnatiuk

08 listopada 2018

08:00-18:00

Wesprzyj Więź

Aleksandra Hnatiuk odbierze 8 listopada 2018 r. nagrodę Polskiego Pen Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich.

Podczas uroczystości w Domu Literatury w Warszawie laudację wygłoszą Bogumiła Berdychowska z redakcji „Więzi” oraz Małgorzata Szejnert i Ireneusz Krzemiński. Nagrodę wręczy prezes Polskiego Pen Clubu Adam Pomorski.

Wesprzyj Więź.pl

Aleksandra Hnatiuk jest ukrainistką, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN i w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie publikowała na łamach „Więzi”, była również gościem panelu dyskusyjnego „Ocalić patriotyzm” z okazji 60-lecia naszego pisma.