Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Na progu stulecia zgromadzenia sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

29-01 września 2017

17:00-15:00

Strona wydarzenia

W dniach 29 września – 1 października 2017 r. odbędzie się spotkanie przyjaciół sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach. Zgromadzenie w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz stulecia swojego istnienia. Wśród gości i dyskutantów na spotkaniu będą Cezary Gawryś i Paweł Kądziela z „Więzi”.

Piątek, 29 września

Wesprzyj Więź.pl

17.00 Nieszpory – kaplica Matki Bożej Anielskiej.
18.00 kolacja – Dom Rekolekcyjny 19.00 powitanie, rozpoczęcie spotkania – m. Radosława Podgórska FSK sala św. Anny, Dom Rekolekcyjny.
19.10 wprowadzenie – Słowo o Matce Elżbiecie Czackiej s. Alberta Chorążyczewska FSK.
19.45 Ewangelia dla niewidomych – dla Lasek ks. Antoni Tronina.
20.30 Program słowno-muzyczny na podstawie zachowanych tekstów Matki Elżbiety Czackiej i Ojca Władysława Korniłowicza z udziałem zaprzyjaźnionych aktorów z Gdańska, Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa oraz absolwentki Lasek, śpiewaczki, Jolanty Kaufman – sopran. Kaplica Matki Bożej Anielskiej.
21.30 wprowadzenie w słowo Boże liturgii dnia następnego lectio divina – o. Włodzimierz Zatorski OSB.

Sobota, 30 września

7.30 Jutrznia – ze słowem ks. bp. Grzegorza Rysia.
8.00 śniadanie.
9.00 wprowadzenie w sesję poranną – m. Radosława Podgórska FSK.
9.10 Triuno – wspólnota Lasek – Elżbieta Przybył-Sadowska.
9.40 Niewidzialne piękno – ks. bp Michał Janocha.
10.15 przerwa na kawę.
10.45 Mosty Ewangelii – Ludzie Lasek, tom II – Paweł Kądziela (prowadzenie), s. Maria Krystyna Rottenberg, ks. Andrzej Gałka, Cezary Gawryś, Grzegorz Polak, Maciej Jakubowski, Stanisław Badeński, Damian Reśkiewicz.
12.30 Eucharystia – kaplica Matki Bożej Anielskiej.
13.30 obiad – Dom Rekolekcyjny.
14.15 inauguracja wystawy plenerowej – Matka Czacka s. Alberta Chorążyczewska FSK.
15.00 wprowadzenie w sesję popołudniową – s. Benita Hadamik FSK.
15.05 Moc słowa jednania – duchowość Kościoła dziś – ks. bp Grzegorz Ryś.
15.45 Czy słowom uda się przywrócić wiarygodność? – Maria Prussak.
16.30 kawa, podwieczorek.
17.00 Posługa jednania – o. Tomasz Dostatni OP.
17.30 panele dyskusyjne – DROGOWSKAZY dla duchowości FSK w Dziele Lasek,

spotkania w kręgach:

  1. Ewangelia – ewangelizacja, prowadzi bp Grzegorz Ryś.
  2. Słowo – wartość słowa przekazu, prowadzi Maria Prussak.
  3. Piękno – Sztuka, prowadzi bp Michał Janocha.

19.15 Nieszpory – ze słowem o. Włodzimierza Zatorskiego OSB kaplica Matki Bożej Anielskiej.
20.15 ognisko – spotkanie z młodzieżą ośrodka i absolwentami, urozmaicone rodzimą twórczością: przy domu św. Teresy i św. Maksymiliana.

Niedziela, 1 października

Wesprzyj Więź

7.30 Jutrznia
8.00 Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Anielskiej, przewodniczy kard. Kazimierz Nycz
9.00 śniadanie.
10.00 Duchowa tyflopedagogika Matki Elżbiety Róży Czackiej ks. Jan Kochel.
10.40 panele dyskusyjne –DROGOWSKAZY dla duchowości FSK w Dziele Lasek,

spotkania w kręgach:

  1. Liturgia, prowadzi o. Włodzimierz Zatorski OSB.
  2. Człowiek… niewidomy, prowadzi ks. Jan Kochel.
  3. Duchowość, prowadzi o. Tomasz Dostatni OP.

12.30 podsumowanie DROGOWSKAZÓW.
14.00 obiad i pożegnanie.