Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania

23 października 2018

08:00-15:00

Strona wydarzenia

23 października na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Młodzież wobec problemu wiary i wyboru powołania”. „Więź” jest współorganizatorem wydarzenia.

Program konferencji

8.45 Powitanie:
dr hab. prof. US Kazimierz Dullak, Dziekan WTUS
bp prof. zw. Henryk Wejman

Wesprzyj Więź.pl

9.00

1. ks. dr. hab. Zbigniew Waleszczuk, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)
Czy papież Franciszek przyciąga młodych do Kościoła?
2. o. dr Kasper Mariusz Kaproń OFM, Uniwersytet Katolicki św. Pawła, Cochabamba (Boliwia)
Religijność młodzieży w latynoamerykańskiej metropolii na przykładzie Cochabamby.
3. Prof. Dr. phil. Dipl. theol. Thomas Brose, Seminarium „Redemptoris Mater”, Berlin/Papieski Uniwersytet Gregoriana, Rzym (Niemcy)
Schöpferische Minderheit. Katholische Studentengemeinden als Lernorte des Glaubens (Twórcza mniejszość. Katolickie wspólnoty studenckie jako miejsca uczenia się wiary)
4. o. dr hab. Michal Kaplánek SDB, Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice (Czechy)
Die Begleitung der Jugendlichen auf der Suche nach dem eigenen Lebensweg
(Zachęcanie młodych ludzi do znalezienia swojej misji życiowej)

10.30 -11.00 Przerwa /kawa

11.00

5. ks. bp dr Adrian Korczago, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa
Pozyskiwanie orientacji w wierze duszpasterskim wyzwaniem w kontekście sekularyzacji. Perspektywa luterańska
6. Dr Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II, Biała Podlaska
Specyfika religijności młodzieży prawosławnej w perspektywie badań socjologicznych
7. Ks. dr Remigiusz Szauer, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Wymiary doświadczenia religijnego młodzieży w perspektywie socjologicznej

12.00 – 12.30 Przerwa/ kawa

12.30

8. dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski, Katowice
Instagramowi apateiści czy poszukiwacze autentyczności? Religijność młodych Polaków w ujęciu socjologicznym
9. dr Mateusz J. Tutak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Młodzież polska i jej duszpasterstwo w świetle badań i dokumentów przedsynodalnych
10. ks. dr Krzysztof Łuszczek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Zmiany społeczne a rzeczywistość formacyjna w polskim seminarium duchownym na początku XXI w.
11. s. dr Bogna Młynarz ZDCh, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kraków
Kryzys powołań w świetle Bożego spojrzenia

14.00  – Dyskusja, zakończenie

Organizatorzy:

Wesprzyj Więź

Wydział Teologiczny US, Katedra Teologii Praktycznej, Katedra Nauk o Rodzinie, Katedra Pedagogiki i Katechetyki
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Katedra Komunikacji Religijnej
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze
Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Szczecinie

Współorganizatorzy:

Kwartalnik „Więź”
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Rada Programowa:

Dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US
Ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
Ks. dr Mariusz Jagielski
Ks. dr Rafał Kowalski
Sekretarz: ks. dr Paweł Płaczek