Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Młodzież mówi o sobie. Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

04 grudnia 2018

11:00-15:00

„Młodzież mówi o sobie” to tytuł międzynarodowej konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań wchodzącej w dorosłe życie młodzieży z 25 państw reprezentujących wszystkie kontynenty.

Wesprzyj Więź.pl

Badania zostały przeprowadzone przez przedstawicieli krajowych organizacji YMCA we współpracy z dwojgiem socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „One Million Voices 2”. Dotyczyły pięciu obszarów tematycznych: pracy zawodowej, środowiska naturalnego, zdrowia, wartości duchowych oraz zaangażowania społecznego.

Podczas konferencji organizowanej przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (we współpracy z World YMCA) szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu i porównaniu wyników badań młodzieży z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: Sekretarz Generalny World YMCA rev. Johan Vilhelm Eltvik oraz prorektor UW ds. rozwoju prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Konferencja odbędzie się 4 grudnia w godz. 11.00-15.15 (recepcja czynna od godz. 10.30) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66, sala im. B. Lindego – nr 316). Językiem obrad będzie angielski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji na stronie internetowej www.omv2.pl. Kontakt z organizatorami: omv2@isns.uw.edu.pl.

Program

10:30 – 11:00 Rejestracja / kawa, herbata

11:00 – 11:45 Sesja otwierająca / moderator: dr hab. Marek Rymsza
• Prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
• Dr hab. Aneta Gawkowska, Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego ds. badawczych
• Johan Vilhelm Eltvik, Sekretarz Generalny World YMCA: “Empowerment młodych ludzi w działaniach World YMCA, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w Europie Środkowo-Wschodniej” (wystąpienie ilustrowane dwoma materiałami wideo: (1) o YMCA, (2) o badaniu OMV-1)

11:45 – 13:00 Sesja I: Moderowane dyskusje grupowe młodzieży wchodzącej w dorosłe życie w Polsce, na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie / moderator: Michał Szymańczak, Zastępca Sekretarza Generalnego World YMCA
• Wprowadzenie: metodologia i organizacja krajowych badań terenowych – dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski, ekspert wiodący w badaniu World YMCA OMV2
• Badanie terenowe w Polsce – dr Maria Rogaczewska, Uniwersytet Warszawski, konsultantka World YMCA (wystąpienie wideo)
• Badanie terenowe na Białorusi – dr Veronika Sadovnikova, Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Minsk
• Badanie terenowe w Rosji – Ekaterina Volkova, Uniwersytet w Jarosławiu, dr Mikhail Guskov, Sekretarz Programowy World YMCA
• Badanie terenowe na Ukrainie – dr Maksim Yenin, Państwowy Uniwersytet Techniczny, Kijów
• Pytania, odpowiedzi, dyskusja

13:00 – 13:20 Przerwa kawowa

Wesprzyj Więź

13:20 – 15:00 Sesja II: W stronę wzmocnienia i upodmiotowienia młodzieży: pomiędzy teorią i praktyką / moderator: dr Marcin Sińczuch, Uniwersytet Warszawski
• Materiał video: reportaż z YMCA World Council 2018 z uwzględnieniem sesji poświęconej badaniu OMV-2
• Wnioski i rekomendacje z badania OMV-2: poziom globalny – dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
• Dyskusja panelowa:
– prof. Anna Giza-Poleszczuk, Uniwersytet Warszawski
– prof. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Romulo Dantas, Lider Programu Youth Empowerment, World YMCA
– Marta Huretska, World YMCA Change Agent, Łuck, Ukraina
– Bartosz Bartosik, Laboratorium „Więzi”
• Pytania, odpowiedzi, dyskusja

15:00 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie obrad
• Johan Vilhelm Eltvik
• dr hab. Aneta Gawkowska

15:15 – 16:00 Obiad