Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ks. Draguła o tym, kogo obrażają obrazy

24 września 2019

18:00-20:00

Strona wydarzenia

Wykład ks. Andrzeja Draguły odbędzie się we wtorek, 24 września, o godzinie 18 w Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Niektóre praktyki wizualne, zarówno przynależne do sztuki, jak i sytuujące się poza jej obszarem, wzbudzają gorące kontrowersje społeczne i polityczne, w szczególności, gdy bazują na przekształceniach obrazów religijnych. Gdzie powstaje obraza, jak działa i kiedy jest uprawniona a kiedy nie – o tym między innymi na otwartym wykładzie ks. prof. Andrzeja Draguły, badającego aspekty teologiczne, moralne, artystyczne i prawne zjawisk określanych ogólnie terminem „obraza uczuć religijnych”.

Wesprzyj Więź

Wykład odbędzie się w cyklu „In effigie”. Praktyka in effigie w Europie obecna była od średniowiecza do oświecenia. Wiązała ona system penalizacji ze sztuką (obrazem). W przypadku niemożności pojmania skazanego na śmierć, wyrok wykonywano na jego wizerunku. Stało za tym przeświadczenie o (magicznym? duchowym?) związku malarskiego portretu z przedstawioną osobą. Choć nieobecny we współczesnych kodeksach prawnych, tryb in effigie przetrwał do naszych czasów. Dzieła sztuki pod różnymi szerokościami geograficznymi padały i nadal padają ofiarami przemocy. Nie chodzi tu tylko o działania cenzorskie, lecz przede wszystkim o czyny, fizyczne akty zniszczenia dzieł kultury i sztuki, motywowane ideologicznie, ekonomicznie czy religijnie. Cykl prelekcji, warsztatów, wystaw będzie prezentował tragiczne losy dzieł z perspektyw różnych epok i kultur a podsumowany zostanie publikacją o współczesnym ikonoklazmie.

Kuratorem cyklu jest Stanisław Ruksza.

Andrzej Draguła urodził się w 1966 roku. Jest księdzem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorem teologii, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, publicystą i członkiem redakcji kwartalnika „Więź” i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autor książek, wydanych w Wydawnictwie „Więź”: „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”„Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”„Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”„Emaus. Tajemnice dnia ósmego”. Mieszka w Zielonej Górze.