Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kryzys na granicy. Jak działać moralnie i odpowiedzialnie?

05 października 2021

19:00-20:00

Strona wydarzenia
5 października o godz. 19 Laboratorium „Więzi” zaprasza na spotkanie na żywo, poświęcone kryzysowi na granicy polsko-białoruskiej. Rozmawiać będą Agnieszka Kosowicz, Jacek Cichocki i Bartosz Bartosik. Transmisja na stronie FB „Więzi”.

Granica polsko-białoruska stała się miejscem osobistego dramatu tysięcy ludzi, a jednocześnie przestrzenią politycznego konfliktu między białoruskim reżimem a Polską i Unią Europejską. Jak odpowiadać na ten kryzys na poziomie indywidualnym i politycznym? Jak wyważyć obowiązek ochrony ludzkiego życia i potrzebę ochrony granic? Czy wschodnia granica Unii stanie się nowym cmentarzyskiem jak Morze Śródziemne?
Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania we wtorek 5 października o godz. 19 z Agnieszką Kosowicz (Polskie Forum Migracyjne) i Jackiem Cichockim (b. minister spraw wewnętrznych, Laboratorium „Więzi”). Transmisja na żywo na stronie „Więzi” na Facebooku: www.fb.com/wiez.info.
Agnieszka Kosowicz – założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, zrzeszonej w Grupie Granica, która działa na pograniczu polsko-białoruskim. Od 20 lat pracuje na rzecz uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, współautorka inicjatywy „Wspólnoty Schronienia” – propozycji przygotowania się na przyjęcie uchodźców skierowanej do parafii i wspólnot katolickich. Autorka i współautorka publikacji na temat uchodźców, migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W PFM tworzy projekty, prowadzi działania informacyjne, warsztaty i szkolenia.
Jacek Cichocki – w latach 2004-2007 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, minister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2011-2013, później szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2016 r. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmuje się m.in. tematyką e-governance. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, inicjator projektu „Oczyszczalnia” (www.projektoczyszczalnia.wiez.pl). Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Związany ze wspólnotą „Małżeńskie Drogi”, prowadzącą rekolekcje dla małżonków oraz przygotowującą narzeczonych do sakramentu małżeństwa.
Spotkanie poprowadzi sekretarz Laboratorium „Więzi” Bartosz Bartosik.