Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Kruszejąca wielkość. Jan Paweł II czytany od nowa

08 listopada 2018

18:00-20:00

O pontyfikacie Jana Pawła II rozmawiać będą ks. Alfred Marek Wierzbicki, Michał Łuczewski i Sebastian Duda.

W związku z 40-leciem pontyfikatu Jana Pawła II, a także wydaną przez Wydawnictwo Więź książką „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa” zapraszamy Państwa na spotkanie z autorem publikacji – ks. prof. Alfredem Markiem Wierzbickim oraz dr. Michałem Łuczewskim, dyrektorem programowym Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie poprowadzi dr Sebastian Duda.

Wesprzyj Więź.pl

➤ Czy działania papieża Franciszka byłyby możliwe, gdyby nie pontyfikaty poprzedników?
➤ 11 listopada w Polsce za życia Jana Pawła II i obecnie.
➤ Karol Wojtyła, wolność wewnętrzna i zewnętrzna.

To zagadnienia, które staną się punktem wyjścia do rozmowy o bilansie 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

Po spotkaniu będzie można nabyć książkę ks. Alfreda Wierzbickiego „Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa”.

———————————————————-

Wesprzyj Więź

ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki – filozof, poeta, eseista, publicysta. Od 1992 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, obecnie kierownik Katedry Etyki. W latach 2006–2014 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL oraz redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. W latach 2002–2012 był prorektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Od 2004 wikariusz biskupi ds. kultury w Archidiecezji Lubelskiej. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Należy m.in. do Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”, Rady Programowej Fundacji Służby Rzeczypospolitej. Działa w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. W swych publikacjach naukowych i eseistycznych zajmował się walką bez przemocy, filozoficznymi źródłami totalitaryzmu, antropologicznymi podstawami etyki, filozofią demokracji, współczesną kondycją chrześcijaństwa, związkami filozofii i literatury pięknej. Opublikował książki o Mahatmie Gandhim, Janie Pawle II, abp. Józefie Życińskim.

dr Michał Łuczewski – socjolog, psycholog, metodolog, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się myślą i nauczaniem Jana Pawła II, a także tematyką wartości, związków teologii i nauk społecznych, socjologią narodu, pamięci, ruchów społecznych i młodzieży. Redaktor naczelny pisma antydyscyplinarnego „Stan Rzeczy” i członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor książek: „Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts. Analysen deutscher und polnischer Erinnerungsorte” (Peter Lang Verlag 2011), „Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich” (PWN 2011) i „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (UMK 2012). W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

dr Sebastian Duda – teolog, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. W 2017 r. wydał książkę „Reformacja. Rewolucja Lutra”. Mieszka w Warszawie.