Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”

07-01 września 2017

08:00-23:00

Fundacja Służby Rzeczypospolitej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę studencką dotyczącą dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł, a jego praca doczeka się publikacji lub wystawy – stosownie do jej formy. „Więź” jest patronem medialnym konkursu.

Wesprzyj Więź

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności. Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.

Wesprzyj Więź.pl

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj, a formularz zgłoszeniowy pod tym adresem.