Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Konferencja naukowa: „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Człowiek Soboru Watykańskiego II”

20 października 2022

10:00-15:00

20 października Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu zaprasza na konferencję naukową z okazji 60. rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II z udziałem redaktora naczelnego „Więzi” Zbigniewa Nosowskiego.

Wesprzyj Więź.pl

Program konferencji

Wesprzyj Więź

9.30–10.00 otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów

Sesja I
10.00–10.20 ks. prof. dr hab. Janusz Bujak
Teologia katolicka przed Soborem Watykańskim II. Wybrane zagadnienia
10.20–10.40 dr hab. Paweł Skibiński, prof. UW
Kościół katolicki w epoce Vaticanum II. W jakim otoczeniu działał Karol Wojtyła jako ojciec Soboru?
10.40–11.00 dr hab. Białkowski, prof. UMK
Jak Kościół w Polsce przygotowywał się do Soboru Watykańskiego II?
11.00–11.20 ks. dr Paweł Kummer
Wkład Karola Wojtyły w soborową odnowę liturgii
11.20–12.00 przerwa kawowa

kiSesja II
12.00–12.20 ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW
Wojtyłowy personalizm kluczem do odczytania Soboru Watykańskiego II
12.20–12.40 dr hab. Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Karol Wojtyła jako uczestnik Soboru Watykańskiego II w oczach władz i służb PRL
12.40–13.00 dr Grzegorz Dobroczyński SJ
Pamięć o Soborze Watykańskim II w nauczaniu Jana Pawła II
13.00–13.20 red. Zbigniew Nosowski, kwartalnik „Więź”
Optymizm? Pesymizm? Nadzieja? Kościół wobec świata 60 lat po Vaticanum II
13.20 dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji