Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro

20 października 2016

09:00-16:00

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro”, organizowanej przez Polskie Forum Chrześcijańskie. WIĘŹ jest jej patronem medialnym.Organizatorzy piszą w zaproszeniu:

„Celem konferencji jest poddanie refleksji teologicznej pneumatologicznego aspektu jedności chrześcijańskiej. Myśl przewodnia «jeden Duch, różne dary, wspólne dobro» została zaczerpnięta z 1 Listu do Koryntian (12,4-7), zachęcającego do jedności, która afirmuje i docenia różnorodność darów, jakie przynoszą poszczególne tradycje i wspólnoty chrześcijańskie, i angażuje je w działania na rzecz wspólnego dobra”.

Wesprzyj Więź.pl