Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Jak zakończyć spór o macierzyństwo?

07 czerwca 2016

18:00-20:00

Klub Tygodnika Powszechnego w Warszawie, miesięcznik „Znak” oraz państwomiasto zapraszają na debatę „Jak zakończyć spór o macierzyństwo?”.Organizatorzy o spotkaniu piszą następująco:

Chcemy porozmawiać o rodzicielstwie, prezentując różne punkty widzenia i światopoglądy.

Wesprzyj Więź.pl

Jak rodzina widziana jest przez prawicę i lewicę, liberałów i katolików? Jaka jest polska polityka rodzinna, do jakich rodzin jest skierowana, a jakie pomija? Czy możliwe jest sformułowanie wspólnych fundamentów polityki rodzinnej i narzędzi jej realizacji? Jakie polityki rodzinne prowadziły poprzednie rządy, a jaką proponuje PiS? Czy nierówności płci są większym obciążeniem dla kobiet czy mężczyzn?

Wesprzyj Więź

Interesuje nas też, jaką rolę pełnią w Polsce ruchy macierzyńskie i rodzicielskie, w jaki sposób zmieniają świadomość, kulturę i politykę. Czy pozwalają przekroczyć podziały światopoglądowe?

W spotkaniu udział wezmą:
Sylwia Chutnik – pisarka, działaczka społeczna, kieruje Fundacją MaMa
Teresa Kapela – aktywistka katolicka, współzałożycielka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”
Bartosz Marczuk – wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Sylwia Urbańska – socjolożka, autorka książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010”

Prowadzenie: Dominika Kozłowska – redaktor naczelna miesięcznika „Znak”