Wiosna 2024, nr 1

Zamów

III edycja „Dziedzińca Dialogu”

13-20 października 2017

08:00-17:00

W dniach 16–20 października w Warszawie odbędzie się „Dziedziniec Dialogu” – polska edycja znanego w całej Europie „Dziedzińca Pogan”, zainicjowanego przez papieża Benedykta XVI. „Więź” jest zaangażowana w Radę Programową wydarzenia.

Głównym punktem programu są debaty, podczas których prelegenci podejmą tematy stanowiące oś sporu między wiarą i niewiarą w przestrzeni nauki, kultury i wizji społeczeństwa. W tegorocznych wydarzeniach „Dziedzińca Dialogu” wezmą udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania odbędą się w miejscach stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego. W tym roku będziemy gościć w Centrum Nauki Kopernik, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w Domu Arcybiskupów Warszawskich oraz w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wesprzyj Więź.pl

Tematy dyskusji głównych będą dotyczyły koncepcji człowieka 2.0 (debata: nauka), wiary w demokracji liberalnej (debata: społeczeństwo) oraz źródeł piękna w sztuce (debata: kultura). Nowością tej edycji będzie wewnętrzna debata przedstawicieli Kościoła katolickiego.

Program debat

16.10.2017 godz. 17:00 – Centrum Nauki Kopernik

„Człowiek 2.0. Droga jednokierunkowa?” – debata główna

17.10.2017 godz. 17:00 – Teatr Wielki Opera Narodowa

„Gdzie jesteś, piękno? Między gustem, ekspresją i transcendencją” – debata główna

18.10.2017 godz. 17:00 – Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

„Wiara a kryzys demokracji liberalnej” – debata główna

19.10.2017 godz. 12:00 – Dom Arcybiskupów Warszawskich

„Głos(y) Kościoła” – debata specjalna

20.10.2017 godz. 12:00 – Sala Kolumnowa Sejmu RP

„Prawda w mediach” – debata redaktorów naczelnych

Przebieg tych spotkań będzie można śledzić na żywo w Internecie za pośrednictwem strony www.dziedziniecdialogu.pl. Uzupełnieniem debat głównych będą wydarzenia towarzyszące – spotkania, wykłady i autorskie projekty organizowane przez środowiska i instytucje, które włączyły się we współtworzenie „Dziedzińca Dialogu”. Jednym z nich jest debata „Prawda w mediach” zainicjowana przez środowisko dziennikarskie.

Kluczowym założeniem „Dziedzińca Dialogu” jest zapewnienie pluralizmu prezentowanych opinii. Dialog był obecny już na etapie tworzenia koncepcji wydarzenia. Zarówno tematy przewodnie, jak i wybór prelegentów, były przedmiotem konsultacji Rady Programowej „Dziedzińca Dialogu”, działającej pod auspicjami bp. Rafała Markowskiego. Ponadto sama idea wydarzenia jest mocno związana z nauczaniem Jana Pawła II: „Kto zamyka się na odmienność albo – co gorsza – próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia”.

Przekaz „Dziedzińca Dialogu” będzie obecny także w przestrzeni miejskiej za pośrednictwem kampanii „Szanuję. Słucham.” organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Spoty kampanii będą wyświetlane w centrum Warszawy, a także na monitorach w komunikacji miejskiej i w pociągach Kolei Mazowieckich.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

To, że do spotkania przedstawicieli różnych, niekiedy zupełnie odmiennych światopoglądów, idei, religii dochodzi w naszym mieście, świadczy o otwartości Warszawy na dialog. Warszawa przez wieki aż do współczesności była miastem tolerancji, gdzie w kulturowym tyglu koegzystowały i porozumiewały się ze sobą różne społeczności. Warszawa – określana nieujarzmionym miastem wolności – i dziś okazuje wolności należny szacunek. Wolności jednostki i wolności obywatelskiej, wolności wypowiedzi i przekonań, dzięki której możliwy jest konstruktywny dialog.

Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Przed nami kolejna odsłona „Dziedzińca Dialogu”, do którego wracamy po dwóch latach. Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie to dialog różnych środowisk i światopoglądów. Chcemy w ten sposób pokazać nie tylko to, że istnieje możliwość dialogu dotykającego ważnych tematów. Chcemy także udowodnić, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać twórczo, merytorycznie, spokojnie i bez zbędnych emocji.

Wesprzyj Więź

Przed nami spotkania na temat nauki, kultury i życia społecznego. W tym roku pochylimy się też nad zagadnieniem dialogu wewnątrzkościelnego. Będzie to rozmowa teologów dotycząca Kościoła, jego wnętrza i relacji do świata. Jestem przekonany, że ten „Dziedziniec” przyczyni się do pogłębienia tych ważnych tematów, a poprzez uczestnictwo w nim udowodnimy, że możliwy jest mądry dialog.

Michał Senk, Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II

Na podziały między nami możemy reagować przemocą i brutalizacją. Sprzyja temu rewolucja technologiczna z dominacją obrazów, skróconym przekazem i skupieniem na kontrowersjach. Doprowadziła ona do zmiany reguł debaty czy wręcz do ich zniszczenia. W konsekwencji sfera publiczna, na której miały rozbrzmiewać wszystkie głosy, rozpadła się na wiele sfer, które przestały się ze sobą komunikować. Uniemożliwia to nie tylko rozmowę, ale i samo zadawanie poważnych pytań. „Dziedziniec Dialogu” proponuje inną drogę. Dialog powinien służyć odbudowywaniu więzi i wspólnemu poszukiwaniu prawdy. Jego źródłem nie jest przekonanie, że „każdy ma swoją rację”, ale że nikt nigdy nie widzi całej prawdy, a jedynie jej część, stąd w jej poszukiwaniu potrzebujemy innych

ludzi.