Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Gala Nagrody ŚLAD 2018

29 maja 2018

17:00-18:00

W imieniu Kapituły Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka serdecznie zapraszamy do Domu Arcybiskupów Warszawskich na uroczystą galę, podczas której zostanie ogłoszony tegoroczny laureat nagrody.

Wesprzyj Więź.pl

Osobami nominowanymi w roku 2018 są:

ks. ANDRZEJ DRAGUŁA – za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog w portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury

JANUSZ PONIEWIERSKI – za liczne publikacje promujące nauczanie i osobowość Karola Wojtyły-Jana Pawła II oraz za własną publicystykę z zakresu relacji chrześcijańsko-żydowskich

ks. MIROSŁAW TYKFER – za udaną modernizację „Przewodnika Katolickiego” pod względem zarówno formy, jak i treści oraz za publicystyczną diagnozę współczesnych problemów Kościoła.

Zwycięzca otrzyma statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły.

ŚLAD jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest przybliżanie i promowanie osób, których działalność w mediach przyczyniła się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu.

Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami. Nazwa nagrody przywołuje dewizę bp. Chrapka: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię!”.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której obecnie przewodniczy Ewa K. Czaczkowska (poprzednio: w latach 2001-2010 Krzysztof Piesiewicz i w latach 2010-2015 Zbigniew Nosowski). ŚLAD honoruje zarówno przesłanie, jak i profesjonalizm wykonywanej pracy. Nagrodę może otrzymać dziennikarz albo inna osoba współtworząca media.

Kapituła ocenia: dorobek kandydata w prasie, radiu, telewizji i internecie, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, jaki upłynął od poprzedniej edycji nagrody; warsztat zawodowy; przestrzeganie zasad etyki.

Wesprzyj Więź

Nagroda upamiętnia bp. JANA CHRAPKA (1948-2001). Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983-1986 byt redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986-1992 prze­łożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, 1994-1999 roku biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

W skład Kapituły Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka wchodzą obecnie: ks. Adam Boniecki, Ewa K. Czaczkowska (przewodnicząca), ks. Mieczysław Gładysz CSMA, Andrzej Grajewski, Brygida Grysiak, Katarzyna Kolenda Zaleska, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Olędzki, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Polak, Tomasz Rożek, ks. Adam Schulz SJ, ks. Kazimierz Sowa (sekretarz), Jarosław Szczepański, Jan Turnau, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec, Piotr Żyłka.

Laureatami Nagrody ŚLAD byli do tej pory:
2002 – Ewa K. Czaczkowska
2003 – Grzegorz Polak
2004 – Stefan Wilkanowicz
2005 – ks. Jerzy Szymik
2006 – Marek Zając
2007 – Szymon Hołownia
2008 – ks. Marek Gancarczyk
2009 – ks. Kazimierz Sowa
2010 – Anna Gruszecka
2011 – Tomasz Królak
2012 – Jacek Moskwa
2013 – Krzysztof Ziemiec
2014 – ks. Jan Kaczkowski / Piotr Żyłka
2015 – Tomasz Rożek
2016 – Alina Petrowa-Wasilewicz
2017 – Brygida Grysiak