Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Gala Nagrody Dziennikarskiej Ślad im. bp. Jana Chrapka 2022

05 października 2022

18:00-19:00

Strona wydarzenia

W imieniu Kapituły Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka serdecznie zapraszamy do Domu Arcybiskupów Warszawskich (ul. Miodowa 17/19) na uroczystą galę, podczas której zostanie ogłoszony tegoroczny laureat nagrody.

Osobami nominowanymi w roku 2022 są:
MONIKA BIAŁKOWSKA, doktor teologii fundamentalnej, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka programu internetowego „Reportaż z wycinków świata”
– za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa, spontaniczność oraz głos rozsądku w debacie publicznej, cechujący się troską o przyszłość Kościoła;
SEBASTIAN DUDA, doktor teologii, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź”, autor podcastu „Pomiędzy”
– za nową jakość publicystyki religijnej, która rodzi się w dialogu z niewiarą oraz za wnikliwe badanie współczesnej «pustki po Bogu» i szukanie nadziei w przestrzeni kultury;
DARIUSZ KARŁOWICZ, doktor filozofii, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współautor programu telewizyjnego „Trzeci Punkt Widzenia” (TVP Kultura), autor książek
– za kulturę polemiki i oraz prawdziwie chrześcijańską nadzieję wobec wyzwań i trudnych problemów, jakie przynosi na współczesnych areopagach debata o wartościach fundamentalnych.
*
Zapraszamy chętne osoby do udziału w Gali. Partnerem Nagrody jest Polpharma SA.
*
Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak, Tomasz Terlikowski i Paulina Guzik.
*
Patronem nagrody jest bp JAN CHRAPEK (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain.
W latach 1983–1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów.
Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.
*
Organizatorem Gali jest Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, powołane przez członków Kapituły.

Wesprzyj Więź.pl