Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Gala Nagrody Dziennikarskiej Ślad im. bp. Jana Chrapka 2021

05 października 2021

17:00-19:00

Strona wydarzenia

Gala nagrody dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka odbędzie się w Domu Arcybiskupów Warszawskich 5 października 2021 r. Nominowani są: Monika Białkowska, Sebastian Duda i Paulina Guzik. Nagrodę specjalną „Diamentowy Ślad” otrzyma Jan Turnau.

Wesprzyj Więź.pl

Monika Białkowska

Jest dziennikarką „Przewodnika Katolickiego”, autorką programu internetowego „Reportaż z wycinków świata”, doktorem teologii fundamentalnej. Teksty nominowanej dla „Więzi” znajdą Państwu tutaj. Nominowana:
– za odważne tłumaczenie współczesnego świata w kontekście wiedzy teologicznej oraz społecznej, doskonały warsztat dziennikarski i stworzenie nowoczesnego, internetowego formatu dziennikarskiego.

Sebastian Duda

Jest doktorem teologii, publicystą i autorem książek, redaktorem kwartalnika „Więź”, współpracownikiem „Ale Historii!”. Teksty nominowanego dla „Więzi” znajdą Państwu tutaj. Nominowany:
– za nową jakość apologetyki chrześcijańskiej, która dokonuje się w dialogu z niewiarą oraz za nieustanne promowanie współczesnej debaty teologicznej.

Paulina Guzik

jest dziennikarką Redakcji Katolickiej TVP, prowadzącą i autorką programu „Między ziemią a niebem”, doktorem nauk o mediach. Teksty nominowanej dla „Więzi” znajdą Państwu tutaj. Nominowana:
– za wielostronne i rzetelne ukazywanie w mediach polskich i zagranicznych życia Kościoła w Polsce, w tym podejmowanie tematów trudnych i bolesnych a także zaangażowanie na polu edukacyjnym i naukowym.

Diamentowy Ślad dla Jana Turnaua

W tym roku zostanie przyznana również nagroda specjalna „Diamentowy Ślad”. Jej laureatem zostanie Jan Turnau, dziennikarz i publicysta, od 1959 r. redaktor działu religijnego „Więzi”, a od 1990 r. redaktor „Gazety Wyborczej”, działacz ekumeniczny, inicjator comiesięcznych międzywyznaniowych nabożeństw w Warszawie oraz ekumenicznego przekładu Biblii. Zostanie nagrodzony:
– za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach.

Prosimy wszystkich uczestników o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Partnerzy Nagrody:
– Fundacja Banku PKO BP
– Mennica Polska
– Polpharma SA

Wesprzyj Więź

Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983–1986 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

Organizatorem Gali jest Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, powołane przez członków Kapituły.