Wiosna 2024, nr 1

Zamów

„Ewangelia ludzkich uczuć”. Rekolekcje adwentowe w warszawskim św. Marcinie

12-14 grudnia 2019

18:00-18:00

Wesprzyj Więź

Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Mirosław Tykfer, redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”.

Wesprzyj Więź.pl

Rekolekcje odbędą się 12, 13 i 14 grudnia w warszawskim kościele św. Marcina na Piwnej. Każdego dnia będą rozpoczynały się Mszą św. o 18:30, po której konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu.

 – ur. 1976, duchowny archidiecezji poznańskiej, doktor teologii fundamentalnej, od 2014 r. redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”. Odbył w Rzymie studia licencjackie pomagisterskie z pedagogiki religijnej (na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim) i doktoranckie z teologii fundamentalnej (na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim). Autor książek: „Reinterpretacja teologiczna dogmatu w dialogu ekumenicznym na przykładzie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu”, „Verita’ della fede ed ordine degli affetti” [„Prawda teologiczna w wymiarze uczuć” – doktorat o tematyce immanencji objawienia]. Mieszka w Poznaniu.