Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Etyka solidarności dziś

10 lutego 2021

20:00-21:00

Strona wydarzenia
Rozumienie solidarności w świetle aktualnych wyzwań będzie tematem spotkania Klubów „Tygodnika Powszechnego” 10 lutego o godz. 20, w którym wezmą udział Zbigniew Nosowski, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Krystyna Skarżyńska.

Będzie to spotkanie inaugurujące cykl „Etyka Solidarności dziś”. Zbigniew Nosowski, nawiązując do Tischnera, mówić będzie o Solidarności sumień z dzisiejszej perspektywy. Według Tischnera kluczem do etyki solidarności jest solidarność sumień. Solidarność „nie potrzebuje wroga lub przeciwnika, aby się umacniać i rozwijać. Ona się zwraca do wszystkich, a nie przeciwko komukolwiek”. Czy możliwa jest podobna solidarność sumień dzisiaj – gdy nasze indywidualne sumienia stają się coraz bardziej od siebie odmienne.
Krystyna Skarżyńska podejmie temat solidarności jako wartości i szerszej orientacja moralno-społecznej. „Solidarność jest pojęciem, odwołującym się nie tylko do wartości, ale także do szeroko rozumianych orientacji i postaw społecznych. Jeżeli jest wartością, to jedna z wielu; w związku z tym może wchodzić w konflikty z innymi wartościami jednostek i grup. Zwykle kojarzona jest z pozytywnymi emocjami, zachowaniami i ocenami moralnymi. Jednak podstawy moralne solidarności mogą być rozmaite i nie wszystkie z nich – moim zdaniem – jednakowo dobrze służą realizacji solidarności w praktyce życia społecznego”.
Zuzanna Rudzińska–Bluszcz opowie o solidarności w pandemicznym świecie, a także o tym, jak jak pandemia zmienia nasze podejście do praw obywatelskich.

Spotkanie można obejrzeć na żywo na stronie facebookowej Klubów „Tygodnika Powszechnego” oraz pod adresem klubtygodnika.pl/tv.