Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Dialog o empatii i wykluczeniu społecznym

04 kwietnia 2017

10:00-13:00

Strona wydarzenia

Zapraszamy do udziału w debacie o problemach wykluczenia społecznego z udziałem osób zajmujących się tym tematem. Odbędzie się ona 4 kwietnia o godz. 10 w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy napisać na adres: dialogkig@kig.pl do 31 marca. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wesprzyj Więź.pl

W debacie udział wezmą:

Maciej Witucki – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego;

Magdalena Wolnik – Wspólnota Sant’Egidio;

Piotr Goc – psycholog i psychoterapeuta;

Józef Grzyb – trener uzależnień, bohater książki „Całe życie kradłem”;

Marcin Wojdat – sekretarz m.st. Warszawy.

Spotkanie poprowadzi Konrad Ciesiołkiewicz, sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego.

Wesprzyj Więź

Empatia jest podstawową cechą umożliwiającą prawidłowy dialog, zarówno na płaszczyźnie międzyludzkiej jak i ogólnospołecznej. Umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z perspektywy osób wykluczonych społecznie pomaga zapobiegać alienacji i spychaniu na margines ludzi dotkniętych kryzysami życiowymi, jak bezdomność, bezrobocie, czy różnego rodzaju uzależnienia. Komitet Dialogu Społecznego KIG, którego misją jest poprawa wzajemnych relacji społecznych, przygląda się zjawiskom społecznym obecnym w życiu wszystkich dużych miast w Polsce.

Co dzieje się z naszą wrażliwością wobec innych ludzi? Gdzie jest miejsce i rola dla służb państwowych, miejskich, a gdzie dla ludzkiej solidarności? Co możemy powiedzieć o naszej przyszłości na podstawie deklaracji i zachowań młodzieży? Jaka jest rola mediów i dziennikarzy w dbaniu o społeczną spójność w Polsce? Na ile kościoły, organizacje i biznes mogą przyczynić się do życia w bardziej przyjaznym społeczeństwie? Co możemy zrobić wspólnie? Czy tak trudno jest przejść od dialogu do działania? W gronie ekspertów chcielibyśmy zastanowić się nad odpowiedziami na tak postawione pytania.

Dodatkowym przyczynkiem do rozmowy będą wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród dziennikarzy przez magazyn Press, specjalnie na potrzeby debaty organizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego. Badanie to pokaże, jaka jest percepcja osób wykluczonych i wskazanych patologii społecznych wśród ludzi mediów, uważanych za liderów opinii.