Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Debata Helsińska: Wolność w sztuce

11 lipca 2019

18:00-20:00

Strona wydarzenia

11 lipca w Poznaniu odbędzie się Debata Helsińska poświęcona zagadnieniu wolności w sztuce po 1989 roku i próbach jej ograniczenia. W rozmowie weźmie udział członek redakcji „Więzi” ks. Andrzej Draguła, a wraz z nim: Beata Chmiel, Ewa Łętowska, Michał Merczyński i Katarzyna Kierzek-Koperska.

Wesprzyj Więź.pl

Sztuka bywa niepokorna, zaskakująca, prowokująca, zdarza się, że wywołuje niepokój i dyskomfort. Zachęca do zadawania pytań i wychodzenia poza utarte ramy i ścieżki, prowokuje debatę publiczną i kwestionuje zastany stan rzeczy.

Na wolność artystyczną składają się m.in. wolność tworzenia, rozpowszechniania i upubliczniania dzieł, swoboda wyboru metody i tematu, swoboda wyboru miejsca i formy działalności artystycznej, jak również swoboda podejmowania i prowadzenia działalności artystycznej. Wolność ta jest chroniona prawnie – przez Konstytucję (art. 73) oraz międzynarodowe konwencje (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych).

Wesprzyj Więź

Nie jest to wolność nieograniczona, ale w praktyce właśnie granice dopuszczalności jej ograniczeń wywołują najwięcej kontrowersji. Z jednej strony spotyka się ograniczenia prawne, z drugiej naciski o charakterze politycznym lub finansowym, czyli tak zwaną „miękką cenzurę”.

W debacie wezmą udział:
Beata Chmiel – menedżerka kultury, specjalistka ds. komunikacji, współinicjatorka ruchu Obywatele Kultury i Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych;
ks. Andrzej Draguła – dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, publicysta, autor książki „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”;
Ewa Łętowska – profesor nauk prawnych, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
Michał Merczyński – kulturoznawca, animator kultury, dyrektor i prezes zarządu Fundacji Malta;
Katarzyna Kierzek-Koperska – zastępczyni Prezydenta Poznania ds. ochrony środowiska, działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej, ekonomistka, działaczka społeczno-kulturalna .

Spotkanie poprowadzi Bogusław Deptuła – historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw, autor licznych publikacji w dziedzinie sztuki, literatury i kulinariów.