Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Czy dialog jest możliwy? 90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego

20 maja 2017

10:00-14:00

Adam i Wojciech Mazowieccy oraz ks. Sławomir Szczepaniak z Lasek zapraszają 20 maja na godz. 10 do Domu Przyjaciół w Laskach na spotkanie pt. „Spinacz Mazowieckiego”, które będzie rozmową o perspektywach dialogu w polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wydarzenie odbędzie się z okazji 90. urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznicy uchwalenia konstytucji RP.

Wesprzyj Więź.pl

Darmowa rejestracja na wydarzenie jest możliwa tutaj.

Program spotkania

I. Panel społeczno-ideowy: Co musi się stać, żebyśmy zaczęli rozmawiać?
Jacek Cichocki, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej
prof. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, Ośrodek Ekumeniczny Joannicum, wydawca „Ludzi Lasek”
Szymon Rębowski, szef wydania internetowego tygodnika „Kontakt”

II. Panel polityczno-historyczny: Czy dziś możliwy jest dialog w duchu Mazowieckiego?
Jacek Fedorowicz, artysta malarz, satyryk, felietonista
prof. Andrzej Friszke, historyk, kwartalnik „Więź”
Kamila Gasiuk-Pihowicz, prawniczka, posłanka Nowoczesnej
Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego
traktowania

Oba panele poprowadzi ks. Sławomir Szczepaniak, gospodarz spotkania.

W zaproszeniu organizatorzy piszą:

Wesprzyj Więź

Tadeusz Mazowiecki był nazywany „spinaczem”, gdyż potrafił dla dobra wspólnego łączyć różne indywidualności i przeciwne
postawy: w Solidarności, przy porozumieniu Okrągłego Stołu czy przy powstaniu obecnie obowiązującej konstytucji RP i doprowadzeniu do jej przyjęcia.

W podobnym duchu „spinania” chcemy zapytać, czy dialog jest dziś możliwy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pytanie to
zrodziło się z rozmów z ludźmi, którzy boleją nad niemożnością podjęcia obecnie w rozmowie istotnych tematów dotyczących
Polski. Wiele takich prób kończy się kłótnią i obrazą, więc często wolimy już nie zaczynać rozmowy.

90. urodziny Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznica przyjęcia w referendum konstytucji RP stanowią dobrą okazję do spotkania
i refleksji nad dzisiejszym stanem naszej demokracji i polskiego społeczeństwa. Chcemy, by ta rozmowa ludzi z różnych
stron odbyła się w Laskach, które Tadeusz Mazowiecki nazywał swoją ojczyzną duchową. Bardzo często tu przyjeżdżał. Laski
były dla niego „cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie oraz przez otwartość wobec ludzi”.