Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Adlojada 2017

20-26 marca 2017

08:00-22:00

W dniach 20-26 marca w Szczecinie odbędą się „Dni Kultury Żydowskiej Adlojada” . „Więź” jest partnerem tego wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy.

W programie festiwalu m.in. debata „Pamięć po-luterańska. Dyskusja z okazji Roku Reformacji” z udziałem Sebastiana Dudy z redakcji kwartalnika „Więź” (21 marca o godz. 16 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1), a także prezentacja nowego numeru naszego czasopisma z udziałem Sebastiana Dudy oraz ks. Andrzeja Draguły (22 marca, godz. 19 w Secesja Café, al. Papieża Jana Pawła II 19/1).

Festiwal „Dni Kultury Żydowskiej Adlojada” organizowany jest w Szczecinie od 2012 roku. Wówczas przedstawiciele trzech szczecińskich instytucji – Muzeum Narodowego w Szczecinie, Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego – oraz restauracji Secesja Café rozpoczęli współpracę na rzecz popularyzowania kultury żydowskiej. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom tej cyklicznej imprezy, było stworzenie przestrzeni do dyskusji o kulturze żydowskiej. Z czasem kolejne edycje festiwalu przybierały formę sprofilowaną. Kolejne edycje festiwalu poświęcone były: świadectwom Zagłady, ekonomii, Prawu, desakralizacji w rozmaitych obszarach kultury współczesnej (literatura, filozofia, sztuka). Wśród wydarzeń festiwalowych szczególne miejsce zajmują spotkania i debaty na temat najważniejszych nowościach wydawniczych, odczyty, pokazy filmów, warsztaty literackie i spotkania z wybitnymi twórcami i badaczami.

Adlojada to nie tylko mówienie o kulturze, ale także szansa na bezpośrednie obcowanie z nią podczas wystaw, koncertów i spektakli. Co warto podkreślić, każda edycja festiwalu zwieńczona została publikacją zbierającą między innymi teksty konferencyjne oraz te będące pokłosiem poszczególnych dyskusji, a także reprodukcje prac prezentowanych podczas wystaw.

Więcej informacji o festiwalu i programie tutaj.