Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Wojciech Morawski

absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1978). Doktor nauk ekonomicznych (1985) i doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1996). W 2006 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1978 r. pracownik, a od 2002 r. kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (od 1991 roku Szkoły Głównej Handlowej). W latach 2012-2016 pełnił funkcję dziekana Studium Licencjackiego SGH, a 2016-2020 dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Specjalizuje się w najnowszej historii gospodarczej i historii finansów. Ponadto interesuje się najnowszą historią polityczną i geografią historyczną. Był założycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera, w 2011 roku założył i został prezesem Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Jest autorem ok. 400 artykułów i kilkunastu książek, w tym: Jesień narodów, Warszawa 1991 (z Jackiem .Gorzkowskim); Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998; Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002; Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003; Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006 (z Sylwią Szawłowską), Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008; Historia finansów współczesnego świata (od 1900 roku), Warszawa 2008; Kronika szczytów G7-G8, Warszawa 2009 (z Piotrem Jachowiczem), Dzieje gospodarcze Polski, Warszawa 2011, wyd 2 Warszawa 2012, Kryzysy gospodarcze – perspektywa historyczna, Warszawa 2021. Był też redaktorem kilku publikacji, takich jak: Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, Warszawa 1994; Bibliografia historii gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, Warszawa 2001; Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, Warszawa 2006; Stare Okręgi Przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, Warszawa 2008; Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych”, Warszawa 2015; Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015; Problemy energetyczne Polski, Warszawa 2016. W latach 2009-1012 był członkiem redakcji Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”. Stale współpracuje z redakcjami Polityki i miesięcznika Mówią Wieki. Czterokrotnie wyróżniony został przez studentów SGH tytułem Inspiracja roku.

Książki autora