Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Maciej Nowak

historyk literatury, krytyk, edytor. Od czasu studiów związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Interesuje się m.in. związkami literatury z Biblią, refleksją historiozoficzną w powieści, tropami autobiograficznymi w literaturze. Wydał w 2013 r. z rękopisu Notatnik 1947-1960 Andrzeja Bobkowskiego, redaktor tomu Czytanie Bobkowskiego. Szkice o twórczości (2013). Autor scenariusza do jubileuszowej wystawy w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza zorganizowanej w setną rocznicę urodzin pisarza „Bobkowski. Życie zapisane” (2013). Miłośnik i znawca jazzu.

Książki autora