Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jan Krasicki

Jan Krasicki – ur. 1954, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz filozoficzne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się filozofią rosyjską, polską oraz niemiecką XIX–XXI wieku. Jego badania koncentrują się na problematyce filozofii człowieka, filozofii religii oraz filozofii kultury. Opublikował między innymi następujące książki: „Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego” (Wrocław 1994), „Przeciw nicości”. Eseje (Kraków 2002), „Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa”, Wrocław 2003 (przekład na język rosyjski: „Bog, czełowiek i zło. Issledowanije fiłosofii Władimira Sołowjowa”, Moskwa 2009), „Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne” (Kraków 2011), „Bierdiajew i inni (w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego)” (Warszawa 2012), „Razum i Drugoj. Opyty po russkoj i jewropiejskoj myśli” (Sankt-Pietierburg 2015). Autor ponad stu artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Książki autora