Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Jacek Luszniewicz

absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (1986). Doktor nauk ekonomicznych (1995) i doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2008), profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008). Od 1986 roku pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGPiS/SGH. Pracował także m.in. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Wyższej Szkole Służby Społecznej w Suwałkach. W latach 2009–2012 i od 2015 roku kierownik Studiów Doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Opublikował ponad 100 artykułów i kilka książek (także jako współautor i redaktor) z historii gospodarczej i historii doktryn ekonomicznych, dotyczących m.in. praktyki i teorii systemów ekonomicznych (socjalizm, kapitalizm, korporacjonizm, koncepcje gospodarcze „Solidarności”, transformacja gospodarcza w Polsce), systemów monetarnych (system waluty złotej i jego ewolucja) oraz polityki gospodarczej w XX wieku (II Rzeczpospolita, PRL, ZSRR, Europa Zachodnia). Autor bądź współautor m.in. Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa 2007; Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, Warszawa 2008; Historia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), Warszawa 2008. W latach 2009-2017 członek Rady Redakcyjnej Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace.

Książki autora