Wiosna 2024, nr 1

Zamów
Wróć do listy autorów

O autorze

Andrzej Zawistowski

absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998), doktor ekonomii (2007) i doktor habilitowany historii (2018). Profesor SGH (2019). Od 1998 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 2020 r. prodziekan Studium Magisterskiego SGH. Oprócz pracy na macierzystej uczelni, doświadczenie zawodowe zdobywał także poza środowiskiem akademickim – m.in. kierował Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (2012-2016) i Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego (2017-2020). Od 2020 r. jest pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych, m.in. monografii Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, Warszawa-Białystok 2009, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa 2017; Stacja Plac Dzierżyńskiego czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Warszawa 2019. Współautor m.in. Bibliografii historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Warszawa 2003 oraz edycji źródłowej Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, Warszawa 2008. Jest też autorem wydawnictw o charakterze edukacyjnym, m.in. podręczników oraz opracowania merytorycznego opublikowanej w kilkunastu wersjach językowych historycznej gry planszowej Kolejka. W latach 2012-2016 był przewodniczącym Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego pamięć.pl. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej, m.in. Klio (2019), Historia zebrana (2019), Książka Historyczna Roku (wyróżnienie 2018) oraz nagród Rektora SGH. W 2021 r. studenci Studium Licencjackiego SGH wyróżnili go tytułem Inspiracja Roku.

Książki autora