Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Krzyż jako narzędzie unicestwienia Synagogi

Kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w Święto Niepodległości. Łódź, 11 listopada 2023 r. Fot. Archidiecezja Łódzka

Takiej książki w języku polskim jeszcze nie było. Uświadamia ona czytelnikowi, który sam nie ma dostępu do dawnych źródeł z historii Kościoła, że w swej antyżydowskiej zaciekłości chrześcijanie zaprzeczali istocie chrześcijaństwa.

 Abp Grzegorz Ryś, Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2023, 272 s.

Wesprzyj Więź.pl

Opowieści o rzekomych mordach rytualnych popełnianych przez Żydów na chrześcijańskich dzieciach, mimo że były już obalane przez średniowiecznych papieży, krążą do dzisiaj. Podobnie jest ze średniowiecznym wizerunkiem Żyda lichwiarza wykorzystującego chrześcijańskich wierzycieli. Nie odszedł on w zapomnienie, co gorsza, przybiera czasem pseudohistoriozoficzną formę „spisku żydowskiego”. Chrześcijańskie imaginarium antyżydowskie ukształtowało się w wiekach średnich pod wpływem nauczania i praktyki Kościoła rzymskokatolickiego.

Po deklaracji Nostra aetate II Soboru Watykańskiego podjęto wysiłek oczyszczania świadomości chrześcijańskiej z elementów teologii antyjudaistycznej. Epokowym wkładem soboru jest zerwanie z doktryną zastępstwa ludu Izraela przez Kościół oraz przypisywania narodowi żydowskiemu roli chrystobójcy.

Wesprzyj Więź

W latach posoborowych dynamicznie rozwijała się pogłębiona katolicka teologia judaizmu, której brak rzutował na wcześniejsze nauczanie Kościoła. Stereotypy mentalne i postawy niektórych chrześcijan okazują się jednak trwalsze niż przełomy teologiczne. Sama teologia raczej ich nie skruszy. Z pomocą jej mogą przyjść rzetelne badania historyczne, ukazujące w świetle źródeł nieszczęsne dzieje chrześcijańskiej wrogości wobec Żydów.

Historia Kościoła służy autentycznemu nawróceniu chrześcijan, ożywianiu zagubionych pierwiastków chrześcijaństwa, o ile nie unika konfrontacji ze złem w dziejach wspólnoty kościelnej. Tylko tak uprawiana historia może dostarczać etycznych i pastoralnych impulsów do troski o piękniejsze oblicze Kościoła. Takie podejście odnajduję w książce abp. Grzegorza Rysia Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa po inkwizycję. XV wieków trudnych relacji (książka ukazała się przed nominacją kardynalską metropolity łódzkiego).

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Tekst ukazał się w kwartalniku „Więź” zima 2023.

Podziel się

Wiadomość