Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Organizacje żydowskie: Przeciwstawiamy się wykorzystywaniu Zagłady w bieżącej walce politycznej

Gwiazda Dawida w KL Dachau

Apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o publiczne potępienie takich zachowań. Do polityków zwracamy się z apelem, by unikali instrumentalnego wykorzystywania historii. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tam wszelkim podobnym zachowaniom – czytamy w specjalnym oświadczeniu.

My – przedstawiciele organizacji żydowskich – przeciwstawiamy się wykorzystywaniu najtragiczniejszych kart europejskiej historii, a w szczególności Zagłady Żydów, w bieżącej walce politycznej.

Apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o publiczne potępienie takich zachowań. Do wszystkich polityków zwracamy się z apelem, by unikali instrumentalnego wykorzystywania historii. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tam wszelkim podobnym zachowaniom, które bazują na jawnym bądź ukrytym antysemityzmie, a ostatecznie prowadzą do przemocy i cierpienia.

Wesprzyj Więź.pl

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego wykorzystywania śmierci milionów Żydów do bieżącej walki politycznej przez różne strony politycznej sceny. Przyjmuje ono różne formy: od „niewinnych” tweet’ów, przez artykuły prasowe, spoty polityczne, aż po słowne i fizyczne ataki ze strony posłów Sejmu RP na profesorów zajmujących się tematem Zagłady.

Zachowanie przedstawicieli polskiej sceny politycznej przywodzi na myśl najczarniejsze lata dwudziestolecia międzywojennego, gdy skrajnie prawicowi politycy otwarcie budowali swój kapitał polityczny na nietolerancji, szowinizmie i antysemityzmie.

Wszystkie te zachowania stanowią kolejny dowód na to, że wiedza na temat Zagłady w Polsce jest niewystarczająca, a wręcz znikoma. Stoimy na stanowisku, że niezależne badania nad Zagładą powinny być rozwijane w Polsce tak, aby stworzyć solidne podstawy do dyskusji i polemiki. Nie ma nic złego w sporze, pod warunkiem, że jest prowadzony z szacunkiem dla drugiej strony i w oparciu o fakty, a nie o emocje.

Walka polityczna nie może być pretekstem do szargania pamięci o milionach ofiar drugiej wojny światowej.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Fundacja Puszke

Żydowskie Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa

Zespół Szkół Lauder-Morasha

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Polsce

Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa

American Jewish Committee Central Europe

Fundacja Hillel Polska

Fundacja Centrum Taubego na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku

Fundacja Życie Żydowskie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Wesprzyj Więź

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki

Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków

Przeczytaj też: Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych

Podziel się

Wiadomość