Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Synod Stały Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego wreszcie w realu o duszpasterstwie emigrantów i uchodźców

Obrady Stałego Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), Wrocław, 23-26 maja 2023. Fot. Episkopat News

We Wrocławiu trwają od wtorku obrady Synodu Stałego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Główny temat – wymiana doświadczeń, co do opieki Polski i greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej nad uchodźcami z Ukrainy.

Jak zauważa zwierzchnik UKGK, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, który przewodniczy obradom, obecna sesja ma na celu przygotowanie wytycznych na Wielki Synod Biskupów UKGK, który odbędzie się we wrześniu w Rzymie. Ponieważ głównym tematem Wielkiego Synodu będzie duszpasterstwo emigrantów i uchodźców wojennych, miejscem obecnych obrad jest Polska, która jest domem dla około 3 milionów ukraińskich uchodźców.

Obrady Synodu Stałego rozpoczęły się wspólną modlitwą i przemówieniem abp. Szewczuka, który wyraził radość z osobistego spotkania, gdyż od lipca 2022 r. wszystkie posiedzenia odbywały się online z powodu wojny Rosji z Ukrainą.

Omówiono realizację postanowień poprzedniej sesji Synodu oraz uzgodniono program dalszych spotkań. Znaczną część rozmów poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji na Ukrainie i wyzwaniom duszpasterskim spowodowanym wojną.

Wesprzyj Więź

W obradach biorą udział członkowie Stałego Synodu: abp Borys Gudziak, metropolita Filadelfii w USA; bp Bohdan Dziurach, egzarcha apostolski Niemiec i Skandynawii; bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-koszalińskiej i bp Jozafat Moszczycz, ordynariusz eparchii czerniowieckiej w Ukrainie.

Ponadto biskupi spotykają się z przedstawicielami Kościoła łacińskiego oraz z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych.

KAI, JH

Podziel się

Wiadomość