Targi

Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Chrystus, wszechmocna Łagodność. Świetlista noc wiary (22)

Marek Kita. Fot. Więź

Kontemplacja Chrystusa to patrzenie na galilejskiego Wieśniaka, w którym ucieleśnia się wieczna Ekspresja Boga.

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Wesprzyj Więź.pl

Ostatni tydzień Adwentu upływa pod znakiem siedmiu inwokacji zwanych Wielkimi Antyfonami – które w nieszporach kolejnych dni poprzedzają Magnificat. Ułożenie tych wezwań przypisuje się papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu (540-604).

Ich teksty nawiązują do biblijnych proroctw odnoszonych do Jezusa i wprowadzają nas w kontemplacyjną chrystologię. A refleksja, która rodzi się z kontemplacji i do niej inspiruje, jest teologią najwyższej próby. I może ją uprawiać każdy wierzący.

Podcast dostępny także na Soundcloud i popularnych platformach

Antyfona O Sapientia zwraca się do Chrystusa jako Mądrości Bożej – to jeden z najstarszych tytułów, jakimi Go określano. Pierwszy Testament zawiera wizję uosobionej Mądrości, asystującej Stwórcy przy kreacji świata oraz towarzyszącej stworzeniom w ich odnajdywaniu się w życiu.

Mądrość „wyszła z ust Najwyższego i niczym mgła okryła ziemię” (por. Syr 24,3), jest Boską wypowiedzią otulającą rzeczywistość – a także wszechobecną energią opiekuńczej miłości Pana: „z mocą rozprzestrzenia się od krańca do krańca i wszystkim zarządza delikatnie” (Mdr 8, 1). W Nowym Testamencie możemy dostrzec analogię między postacią Jezusa a figurą Mądrości. Między innymi mówi się o Nim (w słynnym prologu czwartej Ewangelii) jako o Boskim Słowie Sensu (Logos), a także wskazuje się na Niego jako „napełniającego wszystko we wszystkim” (Ef 1,23) i tego, który „jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa zespolone (synestēken)” (Kol 1,16-17).

Kontemplacja Chrystusa to patrzenie na galilejskiego Wieśniaka, w którym ucieleśnia się wieczna Ekspresja Boga – „wybłysk Jego chwały i odcisk Jego istoty” (por. Hbr 1, 3) – Światło rodzące się ze Źródła Miłości. Prostota Galilejczyka przemawia do ukrytego w nas dziecka. Mądrość, mająca Jego rysy, przyprawia o zawrót głowy i budzi drżenie.

Wesprzyj Więź

Galilejczyk daje nam przykład życia po ludzku według serca Boga. Mądrość, którą On JEST, otula nas mgiełką Ducha, przenikającego tkanki jaźni i uzdalniającego do naśladowania Go. Chrystus to Nauczyciel i Mądrość w jednej osobie, nasz Brat i nasza Dobra Energia. To Pan łagodnej wszechmocy i wszechmocnej łagodności.

„Świetlista noc wiary” to cykl codziennych adwentowych rozważań Marka Kity. Nawiązują one do biblijnych czytań mszalnych z danego dnia lub do innych adwentowych modlitw liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego. Cytaty biblijne przytaczane są częściowo we własnym tłumaczeniu autora, częściowo zaś za Biblią Tysiąclecia i Przekładem Ekumenicznym Nowego Testamentu. 

Przeczytaj też: Ekumenizm w Polsce? Za dużo kurtuazji, za mało głębi

Podziel się

1
1
Wiadomość