Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Wierzyć to czerpać ze Źródła. Świetlista noc wiary (12)

Marek Kita. Fot. Więź

Bóg nie gwarantuje mi braku trudów wędrówki, lecz zapewnia dostęp do niewyczerpanego źródła sił.

Czy tego nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stworzycielem krańców ziemi; nie słabnie ani się nie męczy, niedocieczona jest Jego mądrość. On umacnia strudzonego i bezsilnemu przymnaża mocy. Chłopcy się zmęczą i omdleją, młodzi zachwieją się i upadną, a ufający Panu odnowią swe siły, wzbiją się na skrzydłach jak orły. Pobiegną bez zmęczenia, bez znużenia pójdą (Iz 40,28-31).

Biblijna wiara jest zaufaniem w stosunku do Boga. On nie tylko otwiera „świętą drogę” (por. Iz 35,8) ku spełnieniu – ścieżkę w głąb życia o wiecznej jakości – ale jest dla nas na tej drodze realnym wsparciem. Wierzyć to polegać na Dobrym Pasterzu mej egzystencji (por. Iz 40,11), który nie czeka gdzieś na mecie, lecz towarzyszy mi na każdym kroku i nie tylko dodaje otuchy, lecz dyskretnie podtrzymuje, a nawet niesie. Droga wiary – droga, którą jest wiara przekładająca się na wierność praktyce miłości (por. Ga 5,6) – to nie spełnianie Boskich wymagań, lecz przyswajanie Bożego sposobu życia pod opieką pomocnego Instruktora.

Wesprzyj Więź.pl

Podcast dostępny także na Soundcloud i popularnych platformach

Ostatecznie drogą okazuje się sam Dobry Pasterz (por. J 10,11; 14,6). Praktyka wiary stanowi przeżywanie Chrystusa w mojej egzystencji – którą On przeżywa razem ze mną i we mnie (por. Ga 2,20). A pamiętając o biblijnej wizji Pasterza z owieczką na ramionach, mogę powiedzieć: droga mnie niesie. I mogę tego jak najbardziej doświadczyć, jeśli zaufam Temu, który wierzy we mnie i we mnie pracuje.

Bóg nie gwarantuje mi braku trudów wędrówki, lecz zapewnia dostęp do niewyczerpanego źródła sił. Chrystus nie tylko jest Skałą oparcia, fundamentem życia – paradoksalnie stabilnym, choć mobilnym, „towarzyszącym” mi na całym szlaku (por. 1 Kor 10,4) – ale też jest nosicielem zdroju Ducha (por. J 7,37-38).

Wesprzyj Więź

Ufnie otwierać się wewnątrz jaźni na Jego wpływ to czerpać niestworzoną energię z Jego serca. Kto doświadczył, ten wie, że w tajemniczy sposób potrafimy więcej niż możemy. Jest tak, jak usłyszał apostoł: „Wystarczy ci moja łaska, bo moc skutkuje w bezsilności” (2 Kor 12,9).

„Świetlista noc wiary” to cykl codziennych adwentowych rozważań Marka Kity. Nawiązują one do biblijnych czytań mszalnych z danego dnia lub do innych adwentowych modlitw liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego. Cytaty biblijne przytaczane są częściowo we własnym tłumaczeniu autora, częściowo zaś za Biblią Tysiąclecia i Przekładem Ekumenicznym Nowego Testamentu. 

Przeczytaj też: Jak iść przez noc ciemną Kościoła

Podziel się

2
2
Wiadomość