Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Katarzyna Łaziuk laureatką Nagrody Polin 2022

Katarzyna Łaziuk, laureatka Nagrody Polin 2022. Fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Katarzyna Łaziuk działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Wyróżnienie odebrali Stowarzyszenie Sądecki Sztetl i Zespół Szkół w Krzepicach, a Nagrodę Specjalną – Fundacja Brama Cukermana z Będzina.

Wczoraj wieczorem w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyła się gala wręczenia Nagrody Polin, przyznawanej od 2015 roku osobom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów.

Wesprzyj Więź.pl

Kapituła konkursu doceniła w tym roku Katarzynę Łaziuk za organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. 

Łaziuk jest również organizatorką seminariów dla nauczycieli, autorką programu wychowawczego opartego o idee antydyskryminacyjne, scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych. Od 2015 roku w Mińsku Mazowieckim organizuje Dni Kultury Żydowskiej oraz upamiętnienia rocznic likwidacji getta mińskiego, w ramach których odbywają się obchody na cmentarzu żydowskim, koncerty, spacery historyczne, spektakle teatralne, spotkania z potomkami.

Zwyciężczyni konkursu otrzyma 25 tys. złotych.

Wyróżnienie trafiło do Sądeckiego Sztetla, który od 11 lat propaguje ideę dialogu polsko-żydowskiego i pamięci o ofiarach Holokaustu wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz na Sądecczyźnie. Jest jedyną tego typu organizacją w regionie działającą na dużą skalę na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich, upamiętnienia miejsc związanych z ludnością żydowską i rocznic oraz popularyzowania wiedzy o historii sądeckich Żydów. 

Wyróżnienie zdobył też Zespół Szkół w Krzepicach, który zainicjował projekt „Krzepice: dwie kultury – wspólna pamięć” i zaadoptował pochodzący z XVIII wieku tamtejszy cmentarz żydowski. Młodzież pod opieką Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły corocznie wykonuje prace porządkowe.

Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. złotych.

W trakcie finału konkursu dyrektor Muzeum Polin Zygmunt Stępiński przyznał Nagrodę Specjalną Fundacji Brama Cukermana, która od wielu aktywnie działa na rzecz przywracania i ochrony pamięci Żydów polskich w Zagłębiu Dąbrowskim (Będzin i okolice) oraz Żydów Górnośląskich (Gliwice i okolice), prowadząc m.in. szeroko pojętą działalność edukacyjną, wydawniczą i związaną z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego polskich Żydów.

– Finał konkursu Nagrody Polin to jeden z najważniejszych dni w naszym kalendarzu, prawdziwe święto Muzeum. Nie chodzi tylko o coraz większe zainteresowanie konkursem i nagrodami, co z satysfakcją odnotowuję. To przede wszystkim dowód na to, że są wśród nas wspaniali ludzie, którzy nadzwyczaj konsekwentnie i z ogromnym zaangażowaniem oraz poświęceniem realizują misję, która expressis verbis wyrażona jest w statucie naszego Muzeum – powiedział Stępiński.

Wesprzyj Więź

W gronie tegorocznych finalistów konkursu byli również: Izabela Sekulska, Magdalena Smoczyńska i Michał Szaflarski. Finaliści dostaną nagrody finansowe w wysokości 6 tys. złotych.

Przeczytaj też: Wieża Babel, czyli krytyka totalitaryzmu

Materiały prasowe Polin, DJ

Podziel się

Wiadomość