Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Jak Europejczycy reagowali na Zagładę? Wystawa waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu teraz w łódzkiej archikatedrze

Po aneksji Austrii przez Trzecią Rzeszę mieszkańcy Wiednia przyglądają się, jak austriaccy naziści zmuszają Żydów do szorowania chodnika, marzec 1938 r. Fot. Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

Wystawę „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” będzie można oglądać od 4 do 24 listopada.

W najbliższy piątek, 4 listopada, o 12:30 w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi zostanie otwarta wystawa „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”. Została ona przygotowana przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (United States Holocaust Memorial Museum). Opowiada o postawach, jakie wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy.

Ekspozycję będzie można zobaczyć we wnętrzu katedry do 24 listopada. Udział w otwarciu wydarzenia zapowiedział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, który 12 października br. został wybrany przewodniczącym Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Wystawa – jak informują jej twórcy – poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. W nazistowskich Niemczech i zdominowanej przez Niemców Europie zachowania ludzi były przecież  różne. Z jednej strony można było dostrzec wielorakie przejawy niezgody na zło: od drobnych gestów solidarności z ofiarami po czynne próby niesienia pomocy. Z drugiej — akceptację Zagłady: od podporządkowania się antyżydowskim dekretom po gorliwą kolaborację ze sprawcami.

Trzeba zatem pytać: dlaczego Holokaust był możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? Co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczaj trudnych czasach istnieje alternatywa dla współudziału w złych czynach?

Wystawa powstała w 2013 roku, w związku z 20. rocznicą powstania Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Można ją było tam oglądać w przez cztery lata. Następnie stworzono jej skróconą, łatwą do eksponowania wersję online, przeznaczoną do użytku międzynarodowego.

Mobilna wersja wystawy została przetłumaczona na 10 języków i była dotychczas prezentowana w 21 krajach. W Niemczech można ją oglądać od 2019 roku, a w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentowana była z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w 2020 r.

Edukatorzy z Europy i innych części świata wskazywali, że wystawa jest pomocna w nauczaniu o tym, że jednostki mają możliwość decydowania. Analizując wybory, jakich dokonywali zwykli ludzie w przeszłości, uczniowie i wszyscy inni zwiedzający wystawę mogą zastanowić się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.

Wesprzyj Więź

United States Holocaust Memorial Museum to niezależna, federalna instytucja edukacyjna, amerykańskie narodowe miejsce pamięci o ofiarach Zagłady. Jej celem jest zapewnienie trwałości pamięci o Holokauście, jego zrozumienie i podkreślenie jego znaczenia. Muzeum wzywa przywódców i zwykłych ludzi na całym świecie do krytycznego myślenia o swojej roli w społeczeństwie, do przeciwstawiania się antysemityzmowi i innym formom nienawiści, zapobiegania ludobójstwu i wspierania ludzkiej godności.

W Polsce po raz pierwszy wystawę „Byli sąsiadami” otwarto w Markowej w styczniu 2022 r. w Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. Następnie była już prezentowana w Warszawie (Dom Spotkań z Historią), Wrocławiu (Muzeum Pana Tadeusza), Krakowie (Żydowskie Muzeum Galicja), Otwocku (Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury) i Łodzi (Muzeum Stacja Radegast).

Przeczytaj też: Alina Skibińska, Czy indywidualni ludzie mogli mieć wpływ na przebieg Zagłady?

Podziel się

4
1
Wiadomość