Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Żydowska dusza nie zniosła próżni

Israel Joshua Singer. Fot. Wikimedia Commons

Akces do ruchu komunistycznego był w dwudziestoleciu międzywojennym dla wielu Żydów najprostszą drogą do… polskości. Wśród członków partii czuli się równi Polakom-katolikom, starali się mówić po polsku, nie byli przez nikogo dyskryminowani ze względu na swoje pochodzenie.

Wesprzyj Więź

Izrael Joszua Singer, Towarzysz Nachman, tłum. Krzysztof Modelski, Fame Art, Niemce 2022, 464 s.

Powstałą przed 85 laty w Nowym Jorku powieść Izraela Joszuy Singera Towarzysz Nachman można odczytywać na wiele sposobów: jako nakreślony z reporterskim realizmem obraz utraconego świata polskich Żydów, opis żmudnego procesu wyzwalania się zarówno głównego bohatera, jak i jego najbliższych spod władzy zdeterminowanego tradycją i religią żydowskiego fatum, jako próbę wyjaśnienia fenomenu zauroczenia byłego ucznia chederu ideologią komunistyczną czy też jako swoistą analizę źródła funkcjonującego do dziś w Polsce mitu „żydokomuny”. Można też odbierać tę niezwykłą książkę jako przypowieść o człowieku, który wprost nie potrafił żyć bez wiary.

Wesprzyj Więź.pl

Wśród miłośników prozy rodzeństwa Singerów nie brakuje takich, którzy uważają Izraela Joszuę za równie – a może nawet bardziej – utalentowanego jak słynny autor Sztukmistrza z Lublina, noblista z 1978 r. – Izaak Baszewis, który zresztą traktował swojego starszego brata jako pierwszego mistrza. Świadomie piszę o rodzeństwie, a nie jedynie o braciach, ponieważ literaturą parała się także Ester Singer Kreitman – siostra dwóch słynnych pisarzy (uznawana niekiedy za pierwszą żydowską feministkę), która nie ustępowała im zdolnościami literackimi, a przez Izaaka Baszewisa uważana była za najwybitniejszą pisarkę jidysz.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Podziel się

Wiadomość