Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Tożsamość rewolucyjna. Chrześcijanie w Islamskiej Republice Iranu

Irańska prowincja. Fot. Dorota Grabek

Chrześcijaństwo irańskich konwertytów jest rewolucyjne. Opiera się bowiem na postulatach wolności, braterstwa i sprawiedliwości, a także na irańskiej eschatologii oraz sprzeciwie wobec wszelkich form opresji przy jednoczesnej gloryfikacji męczeństwa jako swoistej praktyki kulturowej.

Wesprzyj Więź

Według dostępnych oficjalnych statystyk populacja chrześcijan w Islamskiej Republice Iranu systematycznie się zmniejsza, nieoficjalnie jednak ich liczba się zwiększa. Chociaż paradoks ten da się wytłumaczyć niedoskonałością danych oraz różnymi sposobami ich gromadzenia i interpretowania, to wprowadzenie określeń chrześcijaństwo „oficjalne” i „nieoficjalne” może stanowić pewną wskazówkę w badaniach nad jego zróżnicowaniem w Iranie – warunkowanym nie tylko przynależnością konfesyjną, lecz także etniczną irańskich chrześcijan.

Wesprzyj Więź.pl

Warto również pamiętać, że charakter chrześcijaństwa w Iranie odpowiada przemianom, które zachodzą w tym kraju od czasów Rewolucji Islamskiej 1979 r., zaś dane statystyczne, choć zasadniczo niepełne, odzwierciedlają jednak ogólne trendy obserwowane na Bliskim Wschodzie. Należą do nich: spadek liczby chrześcijan należących do Kościołów „tradycyjnych”, obecnych na tych terenach od wieków, i pojawianie się „nowych chrześcijan” – migrantów (np. z Indii czy Filipin) bądź tych, którzy odrzuciwszy islam, zdecydowali się przyjąć chrześcijaństwo.

Jeżeli przyjmiemy, że „nowi chrześcijanie”, głównie konwertyci z islamu, zaczynają dominować w Iranie (choć, niestety, próżno szukać informacji o nich w materiałach wydawanych w tym kraju), to wydaje się, że zachodzące zmiany można uznać za rewolucyjne. Przy czym rewolucyjność w odniesieniu do Islamskiej Republiki Iranu należy traktować jako kategorię określającą porządek społeczny i kulturowy, a tym samym główny składnik porewolucyjnej tożsamości. Można zatem zapytać: czy rewolucja także stanowi wyznacznik tożsamości chrześcijan w Iranie?

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Podziel się

2
Wiadomość