Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Walka o rząd ukraińskich dusz w Kościele kijowskim

Metropolita Epifaniusz, zwierzchnik nowego, zjednoczonego Prawosławnego Kościoła Ukrainy. Kijów, 15 grudnia 2018 r. Fot. President.gov.ua

Kościół kijowski to spuścizna unikalna. Został utworzony przez patriarchat Konstantynopola, potem zdominowany przez patriarchat moskiewski, a teraz odzyskuje niezależność. Związany jest ściśle z prawosławiem, ale ma szereg powiązań z kulturą katolicką, najczęściej w wydaniu polskim.

Wesprzyj Więź

Chrześcijaństwo na ziemiach Ukrainy łączy się przede wszystkim z tradycją bizantyjską, ponieważ historia chrystianizacji Rusi związana jest najpierw z chrztem księżnej Olgi (957, †969), a potem jej wnuka, księcia Włodzimierza w 988 r. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że za panowania księżnej Olgi przybył też do Kijowa na jej zaproszenie rzymskokatolicki biskup Adalbert od św. Maksymina. Jego misja ewangelizacyjna zakończyła się jednak niepowodzeniem, tak że wrócił do Niemiec, gdzie został biskupem Magdeburga1.

Gdy Ruś przyjęła chrzest z Konstantynopola, Kościół rzymski i Kościół grecki pozostawały nadal w pełnej jedności eklezjalnej. A nawet po zerwaniu jedności między Rzymem a Konstantynopolem w 1054 r. Kościół ruski jeszcze przez wiele lat nie miał świadomości dokonanego podziału. Dopiero pod koniec XII wieku, pod wpływem duchownych przybywających z Konstantynopola, na Rusi zaczęła wzrastać świadomość schizmy.

Wesprzyj Więź.pl

Dzieła zerwania jedności z Rzymem przez Kościół ruski dokończył zbrojny atak Niemców na Ruś Nowogrodzką w latach siedemdziesiątych XII wieku. Dlatego też papież Innocenty III w liście apostolskim Licet hactenus (1207), skierowanym do Kościoła ruskiego, powiadamia, że przyśle na Ruś swego legata, aby „córkę przyprowadził z powrotem do Matki i członki do Głowy”2. Co ciekawe, pomimo braku jedności kościelnej prawosławny książę halicki Daniel w 1253 r. w Drohiczynie został ukoronowany na króla Rusi przez opata Opizona, legata papieża Innocentego IV.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet Druk+Cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”
   z bezpłatną dostawą w Polsce
  • 4 numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf (do pobrania w trakcie trwania prenumeraty)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

 • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
 • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok (do pobrania
  w trakcie trwania prenumeraty)

Wesprzyj dodatkowo „Więź” – wybierz prenumeratę sponsorską.

Podziel się

1
Wiadomość