Zima 2022, nr 4

Zamów

Solidarnościowy kapitał mobilizacyjny. Polacy wobec ukraińskich uchodźców

Polscy wolontariusze pomagają uchodźcom na dworcu Przemyśl Główny. 28 lutego 2022 r. Fot. Pakkin Leung / Wikimedia Commons

W spontanicznym organizowaniu pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym dostrzec trzeba nie jakąś „nową solidarność” Polaków, lecz tę dobrze nam znaną z lat 1980–1981. W warunkach nadzwyczajnych doświadczenia „Solidarności” aktualizują się i wyrażają w uruchamianych ad hoc masowych akcjach społecznych.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy została w Polsce uruchomiona na olbrzymią skalę, współmierną do rozmiarów kwestii uchodźczej, liczonej w milionach osób doznających krzywdy. Pod koniec kwietnia 2022 r., czyli po dwóch miesiącach od napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, liczba przybyłych do naszego kraju uchodźców z terenów konfliktu zbrojnego przekroczyła trzy miliony. Około 750 tys. uciekinierów wyjechało następnie do innych państw, część uchodźców wraca do Ukrainy. Majowe analizy natężenia i kierunków migracji wskazują na pewne ustabilizowanie sytuacji i pozwalają przyjąć, że obecnie około dwóch milionów ukraińskich wysiedleńców przebywa na terytorium Polski i korzysta z oferowanego im wszechstronnego wsparcia1.

Rosnąca sympatia dla Polski

Reakcje wielu społeczeństw, zwłaszcza z krajów zachodnich, na podjęte przez nas działania pomocowe wskazują, że Polska jest krajem wzorcotwórczym w skali Europy i świata, jeśli chodzi o reagowanie ad hoc na kryzys uchodźczy. Można wręcz mówić o rosnącej fascynacji Polską, czego wyrazem są przyjazdy do Przemyśla i innych polskich miast przygranicznych licznych zagranicznych wolontariuszy chcących uczestniczyć w akcji pomocowej i poczuć „ducha solidarności”.

Wykup prenumeratę „Więzi”
i czytaj bez ograniczeń

Pakiet druk + cyfra

  • 4 drukowane numery kwartalnika „Więź”,
    z bezpłatną dostawą w Polsce (poczynając od aktualnego numeru)
  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl na 365 dni (od momentu zakupu)
  • W tym samym czasie: bieżące numery „Więzi” w formatach epub, mobi, pdf

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Jeśli mieszkasz za granicą Polski, napisz do nas: prenumerata@wiez.pl.

Pakiet cyfrowy

  • Pełny dostęp online do artykułów kwartalnika i treści portalu Więź.pl (od momentu zakupu) przez 90 lub 365 dni
  • Kwartalnik „Więź” w formatach epub, mobi, pdf przez kwartał lub rok

Aby dodatkowo wesprzeć „Więź”, możesz wybrać prenumeratę sponsorską.

Podziel się

Wiadomość

Dodaj komentarz

Twoje dane będą przetwarzane w celu publikacji komentarza, a ich administratorem będzie Towarzystwo Więź. Szczegóły: polityka prywatności.