Wiosna 2024, nr 1

Zamów

Ukraina jest krzyżowana na oczach świata. Wraz z nią cierpi Chrystus

Abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Fot. BP KEP

Za każdym razem, gdy rakieta uderza w bezbronne miasto, mamy poczucie, że w ciało Ukrainy wbijany jest kolejny gwóźdź.

Treść niedzielnego przesłania wideo zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, nadawanego z bunkra

Wesprzyj Więź.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Dziś jest niedziela, 27 marca, a na Ukrainie trwa już 32. dzień tej strasznej wojny.

Można powiedzieć, że na oczach całego świata krzyżują Ukrainę. Wczoraj we Lwowie doszło do tragicznego w skutkach ataku. Możemy powiedzieć, że wczorajszy dzień na całej Ukrainie charakteryzował się terroryzmem rakietowym. I rzeczywiście, za każdym razem, gdy rakieta uderza w bezbronne miasto, mamy poczucie, że w ciało Ukrainy wbijany jest kolejny gwóźdź. Krzyżują nas.

Na ziemi, gdzie panuje piekło śmierci i wojny, Bóg chce dziś zasadzić drzewo życiodajnego, niebiańskiego życia życiodajnego Krzyża Pana

abp Światosław

Udostępnij tekst

Ukraina przeżywa swoją Golgotę, czas wielkiego cierpienia. Czas, w którym naród ukraiński pyta, pyta Boga, pyta siebie: „Dlaczego? Jaki jest sens ludzkiego cierpienia? Skąd zaczerpiemy siłę, by pośród szaleństwa wojny dostrzec światło Bożej mądrości?”.

I w tę niedzielę, która według kalendarza juliańskiego jest trzecią niedzielą Wielkiego Postu, Kościół Chrystusowy wznosi Święty i życiodajny Krzyż Pański przed oczy Boga. Tę niedzielę nazywamy Niedzielą Adoracji Krzyża. Być może dziś, patrząc na naszego ukrzyżowanego Zbawiciela, znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi, których dostarcza chrześcijańska wiara w ukrzyżowanego Boga.

Dziś Chrystus zostaje ponownie ukrzyżowany wraz z Ukrainą. A jednocząc cierpienie i mękę, których doświadczamy dziś na Ukrainie, z cierpieniem Chrystusa ukrzyżowanego, znajdujemy klucz zrozumienia.

W tradycji bizantyjskiej Krzyż Pański nazywany jest Drzewem Prawdziwym i Życiodajnym. Jest to rajskie drzewo życia, drzewo poznania dobra i zła, jedynie zapowiedziane i zwiastowane. I dzisiaj na ziemi, gdzie panuje piekło śmierci i wojny, Pan Bóg chce zasadzić drzewo życiodajnego, niebiańskiego życia życiodajnego Krzyża Pana.

Wierzymy, że cierpiąc w ciele Ukrainy, Chrystus objawia nam to źródło życia. A kto wierzy, kto łączy swoje cierpienia z cierpieniami ukrzyżowanego Zbawiciela, ten je przemienia. Wówczas nasze cierpienie w męce przemienia się w narodziny nowego życia. I widzimy, że na Ukrainie rodzi się nowe życie. Że Krzyż Pański, na którym Chrystus ze swego życiodajnego boku wylał na świat krew i wodę – źródło życia wiecznego – pulsuje także dzisiaj wśród nas.

Dzięki Ukrainie powstanie nowy świat, świat, w którym nie będzie już zła, świat, w którym zło zostanie pokonane. Świat, w którym osoba ludzka poczuje się godna, a życie ludzkie będzie szanowane.

Dziś pragnę podziękować tym wszystkim, którzy razem z Ukrainą czerpią sens nowego życia z doświadczanego przez nas cierpienia i solidaryzują się z nami.

Chciałbym podziękować burmistrzowi Londynu i wszystkim mieszkańcom angielskiej stolicy za to, że wczoraj, za namową naszego prezydenta, wszyscy wyszli na ulice swojego miasta, aby okazać solidarność z Ukrainą. „Londyn jest z Ukrainą!” – skandowali mieszkańcy stolicy.

Dziś chcę podziękować tym wszystkim, którzy czując cierpienie Ukrainy, wiedzą, jak rodzić nowe życie tam, gdzie się żyjecie, gdzie się walczycie, gdzie budujecie swoje życie. Niech to się powtórzy w stolicach państw całego świata.

I dziś Ukraina śpiewa: „Wielbimy Twój Krzyż, Chryste, i wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie!”.

Niech błogosławieństwo Pana będzie nad wami, ze względu na jego łaskę i miłość do ludzi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wesprzyj Więź

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tłum. KAI

Przeczytaj też: Dzisiaj nikt z nas nie ma prawa milczeć, bo dzisiaj milczenie zabija

Podziel się

1
2
Wiadomość