Testament | Księgarnia Wydawnictwo Poznańskie (wydawnictwopoznanskie.pl)

Lato 2024, nr 2

Zamów

Kard. Nycz do Cezarego Gawrysia: Jubileusz 75-lecia to dar Boga

Cezary Gawryś. Warszawa, marzec 2022. Fot. Jakub Halcewicz / Więź

Bóg w osobie Dostojnego Jubilata daje nam przykład człowieka dobrego, pełnego empatii, wrażliwości i życzliwości, wybitnego dziennikarza i publicystę – pisze kard. Kazimierz Nycz.

Cezary Gawryś – dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Więzi” w latach 1995-2001 – obchodził wczoraj 75. urodziny. Z tej okazji otrzymał życzenia od kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Publikujemy je w całości:

Szanowny Panie, Dostojny Jubilacie,

Wesprzyj Więź.pl

Jubileusz 75-lecia to dar Boga, ofiarowany niewielu ludziom, którzy mają możliwość objęcia jednym życiem tak wiele wydarzeń przeżytego wieku.

To chwila niecodzienna i wyjątkowa – dla większości z nas – nie do osiągnięcia. To wreszcie czas pokornego dziękczynienia „za wielkie rzeczy, które Pan uczynił”.

Bóg w osobie Dostojnego Jubilata daje nam przykład człowieka dobrego, pełnego empatii, wrażliwości i życzliwości, ufnie współdziałającego z łaską Bożą. Wybitnego dziennikarza i publicystę, wydawcę i autora licznych reportaży i rozmowy rzeki, wreszcie społecznika dbającego o potrzeby ludzi i angażującego się w różne inicjatywy służące dobru bliźnich.

Całym sercem i modlitwą włączam się w świętowanie jubileuszu Szanownego Pana i razem z rodziną, najbliższymi i gośćmi dziękuję za piękne i owocne życie.

Na dalsze lata, równie piękne i wspaniałe, życzę pogody ducha i wszelkiej pomyślności. Niech dobry Bóg hojnie udziela swoich łask i wypełnia każdą codzienność swoją miłością i opieką: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Łk 6, 23-26).

Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Wesprzyj Więź

Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 4 marca 2022 r.

Przeczytaj też: Nic się nie kończy, raczej dopiero się zaczyna. Rozmowa z Cezarym Gawrysiem

Podziel się

Wiadomość